+421 905 615 530
Technológie

Odstredivé čerpadlá využívajú hydrodynamický princíp, najčastejšie obežné koleso rotujúce vysokými otáčkami, ktoré vytvára ´radiálny´ alebo ´axiálny´ tok.

Prečo použiť odstredivé čerpadlo?

Tradičné odstredivé čerpadlo poskytuje veľmi efektívnu metódu transportu kvapalín vo veľkých objemoch, zvyčajne nízkej viskozity a s malým obsahom pevných častíc; hoci existujú aj typy pre čerpanie náročnejších kvapalín. Pokiaľ čerpadlo pracuje v oblasti BEP (best efficiency point - bod najvyššej efektivity), vyžaduje málo energie na čerpanie vyšších objemov kvapalín v porovnaní s objemovými čerpadlami. Srdcom odstredivého čerpadla je obežné koleso, prvok, ktorý prenáša energiu z motora do kvapaliny. Obežné kolesá môžu byť v rôznom usporiadaní, a to otvorené, uzatvorené, špirálové. Variabilita umožňuje čerpať rôzne typy kvapalín od blízkych vode, čistých kvapalín, po kvapaliny obsahujúce väščie pevné častice ako napr. zemiaky alebo suspenzie kalov, ako je napríklad vápenné mlieko a chemikálie na úpravu vody.

Contact me about my application

Have you got any questions regarding your application for our pump expert? Do you want to know how pumps can help your process? Leave your contact details and one of our pump experts will contact you! 

Odstredivé čerpadlá