+421 905 615 530
Priemyselné odvetvia

Čerpadlá pre ťažobný priemysel

Ťažobný priemysel, hnaný potrebou ziskovosti, účinnosti a maximálnych výnosov je jedným z najťažších priemyselných pracovných prostredí na svete. Napriek tomu, spoločnosti podnikajúce v tomto odbore používajú pri svojej ťažbe chybne zvolená čerpacie zariadenia.

Verder má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním čerpacích riešení nadnárodným spoločnostiam. Chápeme, že pre mnoho organizácií môže byť orientácia v technických problémoch spojených s ťažkou obrovským problémom. Pomôžeme vám nájsť správne riešenie, ktoré pre vás bude v odnedávna znamenať zníženie nákladov a zlepšenie výkonu.

Ťažobný priemysel