+421 905 615 530
Priemyselné odvetvia

Čerpadlá pre odpadové hospodárstvo

Čerpanie vody znie veľmi jednoducho. Avšak čistá voda nemaže a predstavuje veľký problém pre čerpadlá, ktoré ju využívajú na chladenie upchávok. Verder ponúka široký rad bezupchávkových čerpadiel, ktoré sú dodávané pre vysokotlaké čistenie, dezinfekciu alebo pri úprave odpadových vôd. Čerpanie odpadových vôd je veľmi odlišné od čistej vody. Často kvapalina obsahuje dlhé vlákna a iné abrazívne časti. Na čistenie odpadových vôd je potrebných niekoľko rôznych agresívnych alebo abrazívnych chemikálií. 

Ako špecialista na vodu a odpadové hospodárstvo vám ponúkame mnoho rôznych čerpadiel, ktoré sú navhnuté ľuďmi z odvetvia a môžu čerpať väčšinu obtiažnych kvapalín.

Odpadové hospodárstvo