+421 905 615 530
About Verder

Kliknite tu pre zobrazenie Obchodných princípov spoločnosti Verder

Verder Liquids

Spoločnosť Verder Liquids vyvíja, vyrába a predáva čerpadlá, miešadlá a systémy. Tieto čerpadlá sú distribuované prostredníctvom 27 Verder pobočiek do celého sveta. Pomáha nám tiež celosvetová sieť miestnych distribútorov. Verder Liquids ponúka poradenstvo, servis a rýchlu dostupnosť svojich produktov.

Verder Liquids je výrobca. Znižujeme riziká a Vaše náklady tým, že pri navrhovaní, testovaní a výrobe zachovávame najvyššie štandardy. Zistené požiadavky prenášame ihneď na naše výrobky.

Naši zamestnanci sú oboznámení s tým, že nestačí poznať čerpadlá ale aj presne Vaše požiadavky. Počúvame a zisťujeme Vaše potreby, aby sme boli schopní nájsť najvhodnejšie riešenie pre každú aplikáciu.

Kľúčové údaje

√ 800 zamestnancov

√ Sme a vždy zostaneme rodinná firma

√ Naše čerpadlá sa predávajú vo viac ako 50 krajinách sveta

√ 11 značiek Verder

√ Pobočky Verder v 27 krajinách sveta

√ Špičková časť skupiny Verder Group

Verder Group

Príbeh skupiny Verder začal v roku 1959, kedy André Verder založil firmu v oblasti dodávok čerpadiel. André starostlivo počúval potrebám svojich zákazníkov a poskytol im dobre vyvinuté a inovatívne technológie, ktoré mali úžitok pre ich podnikanie.

Vďaka svojmu prístupu k zákazníkom dosiahla skupina Verder ryhlého rastu. V nasledujúcich 30 rokoch André a jeho syn Andries rozšírili pomocou siete distribútorov skupinu Verder do celého sveta - do USA, Japonska, Číny, Indie a Južnej Afriky.

Verder dnes patrí medzi zavedené dodávateľa mnohých svetových organizácií pre manipuláciu s kvapalinami; poskytovaním nových technológií a vysoko kvalitných nástrojov na prípravu vzoriek, charakterizáciu pevných látok a meranie veľkosti častíc.

Skupina Verder má dve hlavné divízie:

  • Divíziu Scientific, ponúkajúca vysoko kvalitné laboratórne a analytické vybavenie.
  • Divíziu Liquids, ponúkajúca širokú škálu objemových čerpadiel a zmiešavacích riešenie.

Skupina Verder je zastúpená na štyroch kontinentoch s viac ako 40 celosvetovými obchodnými a výrobnými spoločnosťami. Popri vlastnej distribučnej siete sú výrobky značky Verder predávané prostredníctvom siete nezávislých distribútorov v mnohých krajinách po celom svete.

Skupina Verder zažíva od svojho vzniku v roku 1959 neustály rast a dnes zamestnáva viac ako 1600 ľudí s ročným obratom viac ako 300 miliónov eur.

Skupina Verder je úplne vlastnená a riadená zakladajúci rodinou. Viac informácií na www.verder.com a www.verder-scientific.com

 

 

Verder Group

The story of the Verder Group began in 1959 when André Verder established a business in supplying pumps. André listened to his customer’s needs and provided well-made and innovative product technology that worked for their process.

The Verder Group found rapid growth with its customer-led approach. In the subsequent 30 years, André and his son Andries took the Verder Group worldwide to USA, Japan, China, India and South Africa with a farreaching network of distributors.

Today, Verder finds itself as an established supplier to many of the world’s blue chip organizations for fluid handling and sample preparation of solids as well as analyzing technologies.

The Verder Group has two main divisions: 

The Scientific Division offering high tech laboratory and analytical equipment. 

The Liquids Division offering an extensive range of positive displacement pumps and mixing solutions. 

With more than 40 wholly owned trading and production companies worldwide, the Verder Group is represented on four continents. In addition to our wholly owned distribution network, Verder products are sold through a network of independent distributors in a wide range of countries worldwide. 

Since its origin in 1959, the Verder Group has experienced a continuous growth and today employs over 1600 people with an annual turnover of more than 300 million Euros. 

The Verder group is wholly owned and managed by the founding family. More information on www.verder.com and www.verder-scientific.com