+421 905 615 530
About Verder

Laboratórne prístroje

Divize společnosti Verder Scientific zahrnuje vysoce výkonné firmy, aktivní na poli přípravy vzorků (Retsch GmbH) a optické analýzy částic (Retsch Technology GmbH).

VERDER s.r.o. je v České a Slovenské republice distributorem přístrojů pro moderní mechanickou  přípravu vzorků Retsch a charakterizaci částic Retsch Technology.

V případě dotazů ohledně prodeje a servisu, prosíme, kontaktujte

VERDER s.r.o. (info@verder.cz nebo info@retsch.cz).

__________________________________________________________________________________________________

Carbolite Gero

Společnost založená ve Velké Británii je expertem v navrhování a výrobě vysokoteplotních pecí až do 1 800 °C s kapacitou od 1 do 10 000 litrů. Produkty Carbolite jsou vyváženy do celého světa a používány v průmyslu jako je například letecký a kosmický, keramický, metalurgický, hutnický, farmaceutický, elektronický, vývoj kompozitů a ve vědě o materiálech.

Kromě běžných spalovacích pecí a modelů pro tepelné zpracování vzorků se Carbolite specializuje na výrobu pecí používaných pro výzkum a testování moderních materiálů: uhlí, koksu, železa a jiných rud, testování zlata a jeho tání, testování fůze popela a jsou určeny i pro použití v čistých prostorách.

Od roku 1982 je GERO Váš kompetentní partner pro tepelnou úpravu materiálů ve standardních průmyslových pecích nebo speciálně navržených tepelných systémech. Odborníci z Gero Vám pomohou nalézt či navrhnout to nejlepší řešení dle Vašich požadavků.

Na základě našeho standardního výrobního programu (trubkové pece, vakuové pece, komorové pece) vyvíjíme a vyrábíme kompletní řešení pro komplexní procesy tepelné úpravy.

Dnes je GERO jedním z předních výrobců speciálních průmyslových pecí a pecí pro vysokoteplotní aplikace ve vakuu, inertním plynu nebo reaktivní atmosféře (např. vodíku).

________________________________________________________________________________________________________

RETSCH

RETSCH je světovým lídrem ve výrobě přístrojů pro homogenizaci laboratorních vzorků určených pro analýzu stejně jako přístrojů pro analýzu pevných částic pomocí prosévání.

Portfolio produktů zahrnuje mlýny a čelisťové drtiče, které jsou schopné snížit velikost částic na jakoukoliv jemnost. Prosévačky, zkušební síta a také další podpůrné technologie jako děličky vzorků, peletovací lisy či ultrazvukové čističky.

Přístroje RETSCH jsou v souladu s příslušnými normami a jsou používány při kontrole kvality, ve výzkumu a stojí za reprezentativní přípravou vzorků bez kontaminace.

__________________________________________________________________________________________________________________

RETSCH TECHNOLOGY

Retsch Technology vyvíjí a prodává optické měřicí systémy pro charakterizaci částic (velikost a tvar) v suspenzích, emulzích, koloidních systémech, prášcích a granulích, na základě dynamické analýzy obrazu a rozptylu laserového světla.

Měřicí rozsah velikosti částic sahá od 0,3 nm do 30 mm.

Velikost částic a tvar částic určují některé z nejdůležitějších vlastností materiálu, například chování toku částic, rozpustnost nebo jejich tekutost. Určení a udržení těchto vlastností hraje zásadní roli ve výrobě, výzkumu a v zajištění kvality.