+421 905 615 530
About Verder

Laboratórne prístroje

Divízia spoločnosti Verder Scientific zahŕňa vysoko výkonné firmy, aktívne na poli prípravy vzoriek (Retsch GmbH) a optickej analýzy častíc (Retsch Technology GmbH).

VERDER s.r.o. je v Českej a Slovenskej republike distribútorom prístrojov pre modernú mechanickú prípravu vzoriek Retsch a charakterizáciu častíc Retsch Technology.

V prípade otázok ohľadom predaja a servisu, prosím kontaktujte

VERDER s.r.o. (info@verder.cz nebo info@retsch.cz).

__________________________________________________________________________________________________

RETSCH

RETSCH je svetovým lídrom vo výrobe prístrojov pre homogenizáciu laboratórnych vzoriek určených pre analýzu rovnako ako prístrojov pre analýzu pevných častíc pomocou sitovania

Portfólio produktov zahŕňa mlyny a čeľusťové drviče, ktoré sú schopné znížiť veľkosť častíc na akúkoľvek jemnosť. Sitovačky, skúšobné sitá a takisto ďalšie podporné technológie ako deličky vzoriek, peletovacie lisy či ultrazvukové čističky.

Prístroje RETSCH sú v súlade s príslušnými normami a sú používané pri kontrole kvality, vo výskume a stoja za reprezentatívnou prípravou vzoriek bez kontaminácie.

__________________________________________________________________________________________________________________

MICROTRAC MRB

MICROTRAC MRB vyvíja a predáva optické meracie systémy pre charakterizáciu častíc (veľkosť a tvar) v suspenziách, emulziách, koloidných systémoch, práškoch a granuliach, na základe dynamickej analýzy obrazu a rozptylu laserového svetla.

Merací rozsah veľkosti častíc siaha od 0,3 nm do 30 mm.

Veľkosť častíc a tvar častíc určuje niektoré z najdôležitejších vlastností materiálu, napríklad správanie toku častíc, rozpustnosť alebo ich tekutosť. Určenie a udržanie týchto vlastností hraje zásadnú rolu vo výrobe, výskume a v zaistení kvality.