+421 905 615 530
Priemyselné odvetvia

Čerpadlá pre chemický priemysel

Chemický priemysel má asi najväčšie požiadavky na čerpadlá, aby spĺňali a poskytovali ochranu pre zamestnancov aj okolité pracovné prostredie. Výrobca alebo spracovateľ chemikálií musí mať vhodné riešenie pre agresívne kyseliny, toxické kvapaliny, horľavé kvapaliny a výbušné látky. Vedľa manipulácie s nebezpečnými kvapalinami potrebuje riešenie pre kontrolu teploty, prípadne zariadenie na dávkovanie chemikálií pri úprave odpadových vôd alebo nanofiltráciu.

Verder má bohaté skúsenosti s čerpaním chemikálií. Vďaka rozširujúcemu sa portfóliu produktov a možnostiam vo výbere rôznych materiálov pre zmáčané časti, vám môžeme ponúknuť správne riešenie pre dávkovanie, prečerpávanie ako aj pre cirkuláciu kvapalín. 

Chemický