+36 30 9545 442

PUMPE

Verdermag Centrifugalne pumpe sa magnetnim kvačilom

Verdermag grupa centrifugalnih pumpi sa magnetnim kvačilom pokriva širok asortiman pumpi, počev od plastičnih pumpi veličine šake pa do pumpi od nerđajućeg čelika, radnog pritiska do nekoliko stotina bara. Svi modeli su bez dinamičkih zaptivki, otporni su na hemikalije pored čega neki imaju specijalne sposobnosti kao npr. samousis (self-priming ) ili sposobnost transmisije fluida koji sadrže elemente čvrstog agregatnog stanja.

Advantages Verdermag centrifugal pumps

√ Low flow OEM systems such as circulation of acids and solvents
  Transfer of industrial chemicals such as CIP, Acids, Solvents
√ Thermal oil circulation between -100oC and +200oC
√ Circulation in high pressure systems such as nanofiltration of industrial effluent, desalination and fast-loop systems.

Verdermag Centrifugalne pumpe sa magnetnim kvačilom