+36 30 9545 442
Industrijske grane

Industrija hrane i pića

Industrija hrane i pića je svakako jedan od najvažnijih tržišta za sve nas. Za proizvodnju visokokvalitetne hrane, potrebno je stvoriti uslove proizvodnje koji zadovoljavaju ili još bolje, prevazilaze lokalne higijenske zahteve. Naša sveobuhvatna ponuda higijenskih industrijskih pumpi predstavlja pravo rešenje i odgovara širokom spektru izazova prehrambene industrije.

Verder nudi obimnu paletu proizvoda koji odgovaraju svim izazovima industrije hrane i pića. Naše pumpe se koriste u mlekarama, pivarama, vinarijama i mnogim drugih aplikacijama u prehrambenoj industriji. Pogodne su za čokoladu, testenine, vodu i transmisiju CIP fluida. Pored sertifikovanih pumpi za prehrambenu industriju, nudimo mnoge industrijske pumpe sa sanitarnim priključcima za manje osetljive aplikacije.

Industrija hrane i pića