+36 30 9545 442

PUMPE

Verderdos Elektromagnetne pumpe i sistemi za doziranje

Verderdos je nova paleta Verder pumpi namenjenih za svrhu preciznog doziranja male količine hemikalija. Sastoji se od elektromagnetnih membranskih pumpi, raznih pribora i dodatne opreme za merenje i doziranje. Neke od ovih pumpi poseduju ugrađenu kontrolnu elektroniku pomoću koje je moguće održati koncentraciju hemikalija, pH ili Redox potencijala na podešenom nivou. Za izgradnju sistema za doziranje po potrebi, dostupna je i dodatna oprema kao npr. kontrola, merna sonda i držač, injektor ventili, itd. Verderdos proizvodi su idealni za aplikacije gde je precizno doziranje od ključnog značaja. Svi proizvodi su sertifikovani i preporučuju se prvenstveno za primene kod hemijskog doziranja, u bazenima, tretmanu vode, industrijskog pranja, automatima i drugim OEM aplikacijama.

Verderdos Elektromagnetne pumpe i sistemi za doziranje

Curious about the price of a dosing pump?

Our experts can help you with the right pump for your process! Click here to request a free consultation! 

Looking for downloads?

We have a wide selection of downloads available for you. Click here to visit the Verderdos dosing pump download page.