+36 30 9545 442

PUMPE

Verderair Membranske pumpe na vazdušni pogon

Verderair dvomembranske pumpe na vazdušni pogon; takozvane Verderair AODD pumpe (skr. eng. Air-Operated Double Diaphragm Pumps) rade na principu potiskivanja fluida pomoću komprimovanog vazduha, poseduju dve membrane, samousisne su, dobro podnose grub tretman i rad na suvo. Imaju širok spektar primenljivosti: crpljenje hemikalija, gustih tečnih materija, smeša, mulja iz jama, rezervoara, buradi, napajanje filter presa i održavanje pritiska, jednostavno doziranje, otpremanje viskoznih i osetljivo smicajućih fluida itd. Namenjene su za primenu u industriji boja i lakova, prehrambenoj, hemijskoj i keramičkoj industriju, industriju papira i celuloze, čeličnoj industriji i rudarstvu, reciklaže otpada, oblastima galvanske tehnike i površinske obrade. Verderair membranske pumpe su jedne od pumpi sa najpristupačnijom cenom iz grupe pozitivno-zapreminskih pumpi a ujedno su i najefikasnije pumpe ovoga tipa na svetu.

Verderair Membranske pumpe na vazdušni pogon

Curious about the price of a diaphragm pump?

Our experts can help you with the right pump for your process! Click here to request a free consultation! 

Looking for downloads?

We have a wide selection of downloads available for you. Click here to visit the diaphragm download page.