+36 30 9545 442
Tehnologije

Zavojna pumpa (takođe poznata kao ekscentrična pumpa) radi na principu zapreminskog potiskivanja. Rad vrši rotor spiralnog oblika, okretanjem i pomeranjem unutar fleksibilnog elastomera (statora), čiji nagib navoja je malo pomeren u odnosu na rotor. Prilikom rada, rotor vrši simultano dve vrste kretanja. Pored okretanja oko svoje ose, rotor vrši pomeranje odgovarajuće svojoj ekscentričnosti, zahvaljujući čemu zbog nagiba navoja stvara manje komore, iz kojih potiskuje transmitovani fluid. Za koje aplikacije i tečnosti je zavojna pumpa pogodna? Zavojna pumpa je pogodna za transport fluida visoke viskoznosti ili tečnosti koja se transmituje na veću udaljenost (može da ostvari pritisak do čak 48 bara). Zbog toga se koristi u oblastima zaštite životne sredine, za merenje hemijskih aditiva, transmisiju mulja, tretman otpadnih voda i mulja, dekantaciju, za transport viskoznih materija koje sadrže manje elemente čvršćeg agregatnog stanja i sl. Koristi se još i u prehrambenoj industriji; proizvodnji mlečnih proizvoda, preradi voća i povrća, pivarama, destilerijama, preradi mesa. U industriji papira za premazivanje papira. U hemijskoj i biohemijskoj industriji za transmisiju agresivni, visoko viskoznih, strižno-osetljivih, toksičnih, eksplozivhih materija i zapaljivih gasova, transport praškova.

Contact me about my application

Have you got any questions regarding your application for our pump expert? Do you want to know how pumps can help your process? Leave your contact details and one of our pump experts will contact you! 

Zavojne pumpe