+36 30 9545 442
Tehnologije

Peristaltičke crevne pumpe

Peristaltičke, crevne pumpe spadaju u grupu zapreminskih pumpi. Princip rada im je zasnovan na naizmeničnom potiskivanju creva i njegovom oporavku u prvobitni oblik, slično ljudskoj probavnom sistemu. Crevo potiskuju papučice (ili valjci) koji se okreću na rotoru, prilikom čega se materijal u komprimovanom crevu potiskuje u pravcu obrtanja rotora. Kada papuča/valjak pređe preko dela creva, koje zbog svoje fleksibilnosti pokušava da povrati svoj oblik, unutar creva se stvara vakuum. Ovako nastali vakuum uvlači tečnost u crevo, a sledeća papuča/valjak gura sadržaj creva u smeru rotacije rotora. Kod malih modela, kućište creva je uglavnom od plastike, dok je kućište većih industrijskih modela izrađeno od livenog gvožđa i ispunjeno je specijalnim mazivom koje služi za smanjenje trenja i toplote koje se stvara prilikom rada. Rotor je montiran na osovinu motora sa kontrolnom jedinicom i menjačem brzine obrtanja. Samousisne su na suvo i rad na suvo ih ne oštećuje. Zbog velikog izbora materijala creva su našle primenu u mnogim industrijama, kao što je npr. industrija vode, tretman i prečišćavanje otpadnih voda, rudarstvo, industrija pića, prehrambena industrija, farmaceutska industrija, industrija, štamparska industrija, industrija pakovanja i ambalaže. 

Peristaltic pumps: let's dive right in:

Peristaltičke crevne pumpe