+36 30 9545 442
Tehnologije

Peristaltičke, crevne pumpe spadaju u grupu zapreminskih pumpi. Princip rada im je zasnovan na naizmeničnom potiskivanju creva i njegovom oporavku u prvobitni oblik, slično ljudskoj probavnom sistemu. Crevo potiskuju papučice (ili valjci) koji se okreću na rotoru, prilikom čega se materijal u komprimovanom crevu potiskuje u pravcu obrtanja rotora. Kada papuča/valjak pređe preko dela creva, koje zbog svoje fleksibilnosti pokušava da povrati svoj oblik, unutar creva se stvara vakuum. Ovako nastali vakuum uvlači tečnost u crevo, a sledeća papuča/valjak gura sadržaj creva u smeru rotacije rotora. Kod malih modela, kućište creva je uglavnom od plastike, dok je kućište većih industrijskih modela izrađeno od livenog gvožđa i ispunjeno je specijalnim mazivom koje služi za smanjenje trenja i toplote koje se stvara prilikom rada. Rotor je montiran na osovinu motora sa kontrolnom jedinicom i menjačem brzine obrtanja. Samousisne su na suvo i rad na suvo ih ne oštećuje. Zbog velikog izbora materijala creva su našle primenu u mnogim industrijama, kao što je npr. industrija vode, tretman i prečišćavanje otpadnih voda, rudarstvo, industrija pića, prehrambena industrija, farmaceutska industrija, industrija, štamparska industrija, industrija pakovanja i ambalaže. 

Peristaltic pumps: let's dive right in:

A Video On How Peristaltic Pumps Work

Contact me about my application

Have you got any questions regarding your application for our pump expert? Do you want to know how pumps can help your process? Leave your contact details and one of our pump experts will contact you!

Peristaltičke crevne pumpe