+36 30 9545 442
Tehnologije

OEM rešenja za proizvođače uređaja

OEM (eng. Original Equipment Manufacturer) pumpe su pumpe koje proizvođač proizvodi za klienta koji ih ugrađuje kao komponentu u svoj sistem, sa namerom za prodaju krajnjem korisniku. Tipično su dostupne i naručuju se u većim količinama sa identičnim ili sličnim specifikacijama. Pogodne su za različite sisteme za doziranje, proizvodne linije, automate, sisteme za punjenje boca i sl.

OEM rešenja za proizvođače uređaja