+36 30 9545 442
Tehnologije

OEM rešenja za proizvođače uređaja

OEM (eng. Original Equipment Manufacturer) pumpe su pumpe koje proizvođač proizvodi za klienta koji ih ugrađuje kao komponentu u svoj sistem, sa namerom za prodaju krajnjem korisniku. Tipično su dostupne i naručuju se u većim količinama sa identičnim ili sličnim specifikacijama. Pogodne su za različite sisteme za doziranje, proizvodne linije, automate, sisteme za punjenje boca i sl.

Contact me about my application

Have you got any questions regarding your application for our pump expert? Do you want to know how pumps can help your process? Leave your contact details and one of our pump experts will contact you! 

OEM rešenja za proizvođače uređaja