+36 30 9545 442
Tehnologije

Dvomembranske pumpe na vazdušni pogon, takozvane AODD pumpe (eng. skr. od Air-Operated Double Diaphragm Pumps) rade na principu zapreminskog potiskivanja. Membranske pumpe na vazdušni pogon predstavljaju jedno od naj fleksibilnijih rešenja za pretakanje, stoga su odličan alat za transmisiju širokog spektra tečnosti.

Šta čini ove pumpe ovako svestranim?

Membrane membranskih pumpi posredstvom komprimovanog vazduha formiraju privremene komore i time vrše naizmenično potiskivanje tečnosti. Ovaj princip omogućuje usis tečnosti specifične težine do 1.8 i transmisiju tečnosti viskoznosti do 25.000 cP u zavisnosti od prečnika usisne grane. Širok spektar tečnosti obuhvata: počev od vode, tečne čokolade, rastvarača, kiselina, preko sredstava za higijenu, losiona, gelova, do prehrambenih proizvoda i sirovina koje sadrže čestice čvrste materije. Kako transmitovani fluid prilikom protoka ne dolazi u susret sa rotirajućim mehanizmima ili složenijim komponentama, Verderair pumpa može da transmituje abrazivne suspenzije, lepljive sirupe, korozivne hemikalije, zapaljive tečnosti, tečnosti koje sadrže čvrste čestice, u većini slučajeva sa istom pumpom! Verderair membranske pumpe ne oštećuje rad na suvo jer ne zahtevaju podmazivanje niti hlađenje od strane transmitovanog fluida, stoga su samousisne i na suvo.

Support materials Verderair Diaphragm Pumps

Knowledge Diaphragm Pumps

Contact me about my application

Have you got any questions regarding your application for our pump expert? Do you want to know how pumps can help your process? Leave your contact details and one of our pump experts will contact you! 

Membranske pumpe na vazdušni pogon