+36 30 9545 442
Tehnologije

Rotirajuće krilne i klipne pumpe spadaju u grupu zapreminskih pumpi koje vrše rotaciono kretanje. Rad kod rotirajućih krilnih pumpi vrše dva kontra-rotirajuća rotora sa lopaticama oblika krila. Osovine sa kugličnim ležajevima pokreće motor preko spoljašnje kutije menjača brzine. Od izuzetne je važnosti kod ovih pumpi da zupčanici koji prenose snagu sa vratila motora na osovine rotora budu precizno sinhronizovani, tako da se krila rotora ni u kom slučaju ne dodiruju. Kako rotori prelaze preko usisne grane, povećava se prazan prostor u koji se usled smanjenja pritiska uvlači transmitovani fluid, dok krila rotora, pritiskajući ga prema zidu komore guraju fluid u potisni deo komore. Princip rada rotirajuće klipne pumpe je isti, sa tim da kod njih lopatice rotora specijalnog profila imaju oblik koji formira rotirajuće klipove. Zahvaljujući tome imaju veći kapacitet pritiska i verovatnoća da se lopatice rotora dodirnu je znatno manja. Ove pumpe tretiraju transmitovani fluid nežno i pogodne su za transport gustih medija koji sadrže veće komade čvršćeg agregatnog stanja kao što su npr. razni voćni jogurti.

Advantages Lobe Pumps

✔ Damage free: Often used in food applications because lobe pumps handle solids without damage to the product
✔ Larger particle size: the particle sizes that can be pumped are often larger in lobe pumps then in other positive displacement pumps
✔ Low viscosity liquids can be handled with diminished performance
✔ No metal to metal contact
✔ Suitable for hygienic applicatins due to superior CIP/ SIP capabilities

The core benefits of using a lobe pump are the perfect cleaning capabilities, the ease of maintenance and the extended life time thanks to the improved construction. Lobe pumps mean reliable and safe pumping of food and pharma related fluids.

Applications Lobe Pumps

Lobe pumps can be used in a variety of applications, like below, but are not limited to:

  • Polymers
  • Paper coatings
  • Soaps and surfactants
  • Paints and dyes
  • Pharmaceutical applications
  • Food applications

Contact me about my application

Have you got any questions regarding your application for our pump expert? Do you want to know how pumps can help your process? Leave your contact details and one of our pump experts will contact you! 

Krilne i klipne pumpe