+36 30 9545 442
Tehnologije

Centrifugalne pumpe rade na rotodinamičkom principu koji ostvaruje rotacijom radnog kola sa lopaticama. Lopatice radnog kola, obrtanjem stvaraju veštački vrtlog u komori pumpe. Tečnost koja ulazi u komoru pumpe na usisnoj grani iz smera osovine, napušta komoru radijalnim tokom strujanja na periferiji komore, posredstvom centrifugalne sile koja nastaje rotacijom radnog kola. U zavisnosti od vrste radnog kola, centrifugalne pumpe se dele na dve glavne grupe: centrifugalne pumpe sa otvorenim radnim kolom, centrifugalne pumpe sa zatvorenim radnim kolom, a postoje i vijčano-centrifugalne pumpe sa radnim kolom spiralnog oblika. Zašto koristiti centrifugalne pumpe? Centrifugalne pumpe se uglavnom koriste i izuzetno su efikasne kod transmisije većih količina tečnosti niske viskoznosti, koje eventualno mogu da sadrže komadiće čvrstih materija, mada postoje i modeli koji dobro rukuju teže fluide. Prilikom rada na najvećoj efikasnosti troše relativno malu količinu energije i nudi veliku brzinu protoka u poređenju sa zapreminskim pumpama.

Contact me about my application

Have you got any questions regarding your application for our pump expert? Do you want to know how pumps can help your process? Leave your contact details and one of our pump experts will contact you! 

Centrifugalne pumpe