+36 30 9545 442
Tehnologije

Centrifugalne pumpe rade na rotodinamičkom principu koji ostvaruje rotacijom radnog kola sa lopaticama. Lopatice radnog kola, obrtanjem stvaraju veštački vrtlog u komori pumpe. Tečnost koja ulazi u komoru pumpe na usisnoj grani iz smera osovine, napušta komoru radijalnim tokom strujanja na periferiji komore, posredstvom centrifugalne sile koja nastaje rotacijom radnog kola. U zavisnosti od vrste radnog kola, centrifugalne pumpe se dele na dve glavne grupe: centrifugalne pumpe sa otvorenim radnim kolom, centrifugalne pumpe sa zatvorenim radnim kolom, a postoje i vijčano-centrifugalne pumpe sa radnim kolom spiralnog oblika. Zašto koristiti centrifugalne pumpe? Centrifugalne pumpe se uglavnom koriste i izuzetno su efikasne kod transmisije većih količina tečnosti niske viskoznosti, koje eventualno mogu da sadrže komadiće čvrstih materija, mada postoje i modeli koji dobro rukuju teže fluide. Prilikom rada na najvećoj efikasnosti troše relativno malu količinu energije i nudi veliku brzinu protoka u poređenju sa zapreminskim pumpama.

Centrifugalne pumpe