+31 (0)50-5495900
06-51 52 92 84 (WhatsApp)
About Verder

Disclaimer

De website van Verder B.V. dient ter ondersteuning van haar bedrijfsactiviteiten. De informatie op deze website wordt met de grootste zorg samengesteld en Verder B.V. streeft naar de grootst mogelijke volledigheid in het verschaffen van informatie. Verder B.V. verleent nadrukkelijk geen rechten aan al het op de website vermelde. Verder B.V. aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Verder B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Verder B.V. garandeert evenmin dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Verder B.V.

Op de Verder B.V. site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Copyright 2005, Van Wijk & Boerma Pompen B.V.