038771112
About Verder

Centrifugaalpomp of Verdringerpomp?

Het aanbod van pompen is erg groot, welke factoren zijn belangrijk bij het selecteren van de juiste pomp voor uw proces? We lichten de vier belangrijkste toe in dit artikel.

In de procesindustrie worden hoofdzakelijk centrifugaalpompen en verdringerpompen toe gepast. Dit betekent dat meestal een keuze moet worden gemaakt tussen het centrifugaal- en een verdringerprincipe. Voor een goede selectie zijn minstens vier factoren van belang.

De vloeistof die u wilt verpompen kan u soms al in de richting van een bepaald pompprincipe duwen:

  • Dunne vloeistoffen  (met een viscositeit tot circa 150 mPa.s), zoals water, dunne olie en vergelijkbare media zijn goede kandidaten voor centrifugale pompen, zeker bij grote volumes (>300l/u).
  • Als u dikkere vloeistoffen wilt verpompen, zijn verdringerpompen zeer geschikt. Producten met een hoge viskositeit (>1.000 cP) kunnen eenvoudig getransporteerd worden door verdringerpomptypes als lobben-, tandwiel-, slangen- of membraanpompen .
  • Verdringerpompen kunnen vloeistoffen met vaste delen, zoals fruit in yoghurt en groente in soepen verpompen met minimale schade. Ook voor shear gevoelige en abrasieve vloeistoffen is een verdringerpomp in veel gevallen een duurzame keus.

Treden er wisselende tegendrukken op in uw proces? Een centrifugaalpomp heeft een zeer karakteristieke curve. Bij wisselende tegendrukken zal de centrifugaalpomp snel van deze curve gaan afwijken, beneden de maat gaan  functioneren en in het uiterste geval zelfs helemaal stoppen. Een verdringerpomp is nagenoeg ongevoelig voor wisselende tegendrukken, en daarmee veel geschikter.

Als u het debiet van de pomp wilt kunnen regelen, kunt u lobben- en tandwielpompen gebruiken. Deze pompen kunnen ingesteld worden op andere onderdelen van uw proces of voor ruwe dosering. Voor verfijnde dosering (≤1% nauwkeurigheid) zijn doseerpompen de juiste keuze

Pomp prestaties zijn vaak ook een belangrijke factor in het selectieproces:

  • Wilt u grote volumes (>300 liter) verplaatsen? Centrifugaalpompen zijn veelal gemaakt om grote hoeveelheden te verpompen en daarom (mits de vloeistof dit toelaat) de juiste keuze
  • Een membraanpomp valt binnen de verdringerpompen, maar heeft enkele speciale voordelen. Membraanpompen kunnen drooglopen en zijn daarmee geschikt voor processen waarbij de vloeistoftoevoer mogelijk onderbroken kan worden. Daarnaast is deze pomp zelfaanzuigend.

Voordelen en nadelen: centrifugaalpomp of verdringerpomp

De centrifugaalpomp heeft ten opzichte van een verdringerpomp als voordeel een eenvoudige constructie met weinig bewegende delen. Dit resulteert veelal in een lagere aanschafprijs voor een centrifugaalpomp. Een nadeel van de centrifugaalpomp is dat de volumestroom sterk afhankelijk is van de opvoerhoogte. De centrifugaalpomp is vanuit het oogpunt van rendement minder geschikt voor lage capaciteiten met grote opvoerhoogte. Een ander nadeel van de centrifugaalpomp is dat onder bepaalde omstandigheden cavitatie kan optreden (zie kader ‘Cavitatie in een centrifugaalpomp’ verderop). De verdringerpomp heeft als voordeel dat deze zelfaanzuigend is en geschikt is voor viskeuze en agressieve vloeistoffen. Tevens is de opbrengst van een verdringerpomp eenvoudig te regelen door aanpassing van het toerental. Moet u echter grote volumes verpompen? Dan valt de verdringerpomp af. 

Als de keus gemaakt is tussen een verdringerpomp of centrifugaalpomp is het dan nog van belang het juiste type pomp te kiezen. Onze pompexperts adviseren u hierin graag, neemt u eens vrijblijvend contact op.

Bekijk ons assortiment Centrifugaalpompen

Bekijk ons assortiment Verdringerpompen