038771112
About Verder

Disclaimer

De website van Verder NV dient ter ondersteuning van haar bedrijfsactiviteiten. De informatie op deze website wordt met de grootste zorg samengesteld en Verder NV  streeft naar de grootst mogelijke volledigheid in het verschaffen van informatie. Verder  NV verleent nadrukkelijk geen rechten aan al het op de website vermelde. Verder NV aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Verder NV. wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Verder NV. garandeert evenmin dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Verder NV. Op de Verder NV. site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Belgisch recht van toepassing.

Copyright 2008, Verder NV