+421 905 615 530
Priemyselné advetvia

Chemický priemysel má asi najväčšie požiadavky na čerpadlá, ktoré spĺňajú požiadavky a poskytujú ochranu pre zamestnancov aj okolité pracovné prostredie. Výrobca alebo spracovateľ chemikálií musí mať vhodné riešenie pre agresívne kyseliny, ktoré sú toxické, tak aj pre horľavé a výbušné látky. Okrem manipulácie s nebezpečnými kvapalinami potrebuje riešenie pre teplotnú kontrolu procesu, zariadenia na dávkovanie chemikálií pri úprave odpadových vôd alebo nanofiltrácii.

Verder má bohaté skúsenosti s čerpaním chemikálií. Vďaka rozširujúcemu sa portfóliu produktov a možnostiam vo výbere rôznych materiálov pre zmáčané časti, vám môžeme ponúknuť správne riešenie pre dávkovanie, prečerpávanie ako aj pre cirkuláciu kvapalín. 

Chemický priemysel