+421 905 615 530
Technológie

Pracovný princíp čerpadla s rotujúcimi vačkami je vytváraný opačným otáčaním dvoch čerpacích prvkov (vačiek) vo vnútri komory (skrini vačiek). Vačky sú upevnené na hriadeľoch, ktoré sú zase umiestnené v externej prevodovke a uložené v ložiskách; časovacie ozubené kolesá sú takisto umiestnené na hriadeľoch.

Časovacie ozubené kolesá zabezpečujú prenos energie z hnacieho na hnaný hriadeľ a synchronizáciu vačiek tak, aby sa otáčali bez vzájomného kontaktu. Akonáhle vačky prejdú okolo sacieho hrdla, kavitácia spôsobí nárast podtlaku, ktorý vedie k tomu aby čerpané médium začalo natekať do skrine vačiek.

Advantages Lobe Pumps

➤ Damage free: Often used in food applications because lobe pumps handle solids without damage to the product
➤ Larger particle size: the particle sizes that can be pumped are often larger in lobe pumps then in other positive displacement pumps
➤ Low viscosity liquids can be handled with diminished performance
➤ No metal to metal contact
➤ Suitable for hygienic applicatins due to superior CIP/ SIP capabilities

The core benefits of using a lobe pump are the perfect cleaning capabilities, the ease of maintenance and the extended life time thanks to the improved construction. Lobe pumps mean reliable and safe pumping of food and pharma related fluids.

Applications Lobe Pumps

Lobe pumps can be used in a variety of applications, like below, but are not limited to:

  • Polymers
  • Paper coatings
  • Soaps and surfactants
  • Paints and dyes
  • Pharmaceutical applications
  • Food applications

 

 

Čerpadlá s rotačnými piestami