+421 905 615 530
Technológie

Solenoidné dávkovacie čerpadlá

Solenoidné dávkovacie čerpadlá sú typom objemových čerpadiel, ktoré využívajú zostavu membrány a solenoidu na prepravu kvapaliny do výtlačného potrubia. Solenoidný ´pohon´ pozostáva z elektromagnetu a zostavy pružín, ktoré sú aktivované/deaktivované sériou elektrických impulzov. Ak je solenoid aktivovaný, elektromagnet potlačí membránu, ktorá vytlačí kvapalinu z komory. Ak je solenoid deaktivovaný, pružinový mechanizmus vráti membránu do východzej polohy, čím umožní nasať kvapalinu zo sacieho potrubia do komory. Dávkovací efekt sa dosahuje programovaním čerpadla podľa rýchlosti čerpania. Rýchlosť môže byť navolená obsluhou alebo závisieť od vonkajšieho signálu, napr. z analytickej sondy merania pH. Čerpadlo môže dávkovať kvapalinu proporcionálne - v tomto prípade môže byť dávkovaný lúh sodný na nautralizáciu kyslých odpadových vôd. Niektoré solenoidné dávkovacie čerpadlá umožňujú meniť výšku a rýchlosť zdvihu. Toto umožňuje značné zníženie prietoku, t.j. vysoký pomer medzi maximálnym a minimálnym prietokom.

Contact me about my application

Have you got any questions regarding your application for our pump expert? Do you want to know how pumps can help your process? Leave your contact details and one of our pump experts will contact you! 

Solenoidné dávkovacie čerpadlá