+421 905 615 530
Technológie

Ako pracují zubové čerpadlá?

Zubové čerpadlo s vnútorným ozubením je objemové čerpadlo, ktoré využíva zostavu rotora a pastorka, aby vytvorilo tok kvapaliny. Zostava je oddelená, využíva priľahlý polmesiac medzi vnútorným a vonkajším ozubením. Ak rotor poháňa pastorok, v priestore vytvorenom polmesiacom je v medzerách zubov transportovaná kvapalina k výtlaku.

Na aké kvapaliny a aplikácie je toto čerpadlo vhodné?

Zubové čerpadlo s vnútorným ozubením je vhodné pre viskózne kvapaliny ako olej, bitumen, tuky, sirupy, čokoláda a živica. Čím je produkt viskóznejší, tým vyššia je aj efektivita pracovného princípu tohto čerpadla. Zubové čerpadlo s vnútorným ozubením je vhodné pre kvapaliny s viskozitou do 100.000 cSt!

Ako fungujú zubové čerpadlá s vnútorným ozubením?

Zubové čerpadlo s vnútorným ozubením je samonasávacie a funguje na princípe "presúvanie" čerpaného produktu (patrí do skupiny objemových čerpadiel). Tok kvapaliny zabezpečujú dva rotory (vonkajší rotorovej ozubené koleso a vnútorné vložené koleso). Keď sa rotorovej koleso začne otáčať, pohybuje sa vložené koleso v jeho zuboch a posúva čerpaný produkt k výtlaku. K tomuto posúvanie dochádza v priestoroch medzi zubami. V komore čerpadla je ďalej polmesiac, ktorý uzatvára voľný priestor medzi zubami. Keď sa ozubené kolesá zaťahujú, kvapalina sa pomaly vytlačí z čerpadla. Výsledkom je konštantná hladký tok bez pulzov.

 

 

Contact me about my application

Have you got any questions regarding your application for our pump expert? Do you want to know how pumps can help your process? Leave your contact details and one of our pump experts will contact you! 

Zubové čerpadlá