+421 905 615 530
Technológie

Zubové čerpadlo s vnútorným ozubením je objemové čerpadlo, ktoré využíva zostavu rotora a pastorka, aby vytvorilo tok kvapaliny. Zostava je oddelená, využíva priľahlý polmesiac medzi vnútorným a vonkajším ozubením. Ak rotor poháňa pastorok, v priestore vytvorenom polmesiacom je v medzerách zubov transportovaná kvapalina k výtlaku.

Na aké kvapaliny a aplikácie je toto čerpadlo vhodné?

Zubové čerpadlo s vnútorným ozubením je vhodné pre viskózne kvapaliny ako olej, bitumen, tuky, sirupy, čokoláda a živica. Čím je produkt viskóznejší, tým vyššia je aj efektivita pracovného princípu tohto čerpadla. Zubové čerpadlo s vnútorným ozubením je vhodné pre kvapaliny s viskozitou do 100.000 cSt!

How do internal rotary gear pumps work?

An internal rotary gear pump employs a positive displacement principle. The pump features a casing in which a dual gear (an outer rotor gear and an internal idler gear) and crescent assembly is housed. As the rotor gear begins to turn, the idler gear rotates with the teeth beginning to mesh accordingly. It is the space between these gears and the meshing action which both draws in the fluid and displaces it. The crescent shape both offsets the idler gear and provides a seal between the suction and discharge ports.

Read more here about the working principles

Zubové čerpadlá