+421 905 615 530
Technológie

Ako pracují zubové čerpadlá?

Zubové čerpadlo s vnútorným ozubením je objemové čerpadlo, ktoré využíva zostavu rotora a pastorka, aby vytvorilo tok kvapaliny. Zostava je oddelená, využíva priľahlý polmesiac medzi vnútorným a vonkajším ozubením. Ak rotor poháňa pastorok, v priestore vytvorenom polmesiacom je v medzerách zubov transportovaná kvapalina k výtlaku.

Na aké kvapaliny a aplikácie je toto čerpadlo vhodné?

Zubové čerpadlo s vnútorným ozubením je vhodné pre viskózne kvapaliny ako olej, bitumen, tuky, sirupy, čokoláda a živica. Čím je produkt viskóznejší, tým vyššia je aj efektivita pracovného princípu tohto čerpadla. Zubové čerpadlo s vnútorným ozubením je vhodné pre kvapaliny s viskozitou do 100.000 cSt!

Ako fungujú zubové čerpadlá s vnútorným ozubením?

Zubové čerpadlo s vnútorným ozubením je samonasávacie a funguje na princípe "presúvanie" čerpaného produktu (patrí do skupiny objemových čerpadiel). Tok kvapaliny zabezpečujú dva rotory (vonkajší rotorovej ozubené koleso a vnútorné vložené koleso). Keď sa rotorovej koleso začne otáčať, pohybuje sa vložené koleso v jeho zuboch a posúva čerpaný produkt k výtlaku. K tomuto posúvanie dochádza v priestoroch medzi zubami. V komore čerpadla je ďalej polmesiac, ktorý uzatvára voľný priestor medzi zubami. Keď sa ozubené kolesá zaťahujú, kvapalina sa pomaly vytlačí z čerpadla. Výsledkom je konštantná hladký tok bez pulzov.

Prečítajte si viac o funkčnom principe

Zubové čerpadlá