+421 905 615 530
Technológie

Výhody peristaltických čerpadiel

Každé peristaltické čerpadlo obsahuje hadicu alebo hadičku, ktorá tvorí prepravnú cestu s vysokou odolnosťou voči abrázii a umožňuje ľahký prietok pevných častíc a viskóznych médií.

Prietok čerpadla je priamo úmerný rýchlosti čerpadla, vďaka čomu je vhodné pre dávkovanie. Peristaltické čerpadlo sa dodáva v dvoch veľkostiach - malé a veľké prevedenie, ktoré umožňuje použitie od laboratórií po banský priemysel.

Hadica zabraňuje krížovej kontaminácii. Kvôli bezpečnosti a istote nemá čerpadlo žiadne mechanické tesnenie a v prípade poškodenia hadice zostane kvapalina bezpečne uzavretá v čerpadle.

Ako peristaltické čerpadlá pracujú?

Peristaltické čerpadlá sú objemové čerpadlá používané pre rôzne kvapaliny. Ohybná hadica alebo hadička naplnená kvapalinou, je umiestnená vnútri telesa čerpadla. Princíp čerpania nazývaný peristaltický je založený na striedavom stlačenie a uvoľnenie hadice alebo hadičky, nasávaniu a vytlačeniu tohto média von čerpadla.

Otáčajúce sa vačka alebo rolna sa posúva po hadicu a vytvára tak krátkodobé uzavretie priestoru medzi sacie a výtlakovú stranou čerpadla. Akonáhle rotor čerpadla posunie tento priestor po dĺžke hadice alebo hadičky, začne sa produkt tlačiť z hadice preč do výtlakové vetvy. Tam, kde sa uvoľnil vonkajší tlak pôsobiaci na hadicu alebo hadičku vznikne podtlak, ktorý nasaje produkt na sacej strane čerpadla.

Kombináciou princípe sania a vytlačovanie dochádza k silnému samonasávacímu účinku.

Pomerové dávkovanie

Dokonalé utesnenie medzi oboma stranami čerpadla znamená, že nedochádza k vráteniu kvapaliny, pričom čerpadlo pracuje podľa linární charakteristiky rýchlosť - prietok. Vďaka tomu je peristaltické čerpadlo ideálny pre dávkovanie.

Nedochádza ku krížovej kontaminácii.

Čerpaná kvapalina sa nedostáva do kontaktu so žiadnymi pohybujúcimi sa dielmi čerpadla, pretože je úplne uzavretá vo vystužené hadicu alebo hadičke. Navyše tým, že je kvapalina úplne uzavretá v hadici alebo hadičke, sa stáva peristaltické čerpadlo dokonalým hygienickým riešením, kde nehrozí nebezpečenstvo kontaminácie. Tým sa tiež znižujú požiadavky na údržbu, pretože jedinou Opotřebitelné súčasťou čerpadla je hadice alebo hadička.

Contact me about my application

Have you got any questions regarding your application for our pump expert? Do you want to know how pumps can help your process? Leave your contact details and one of our pump experts will contact you!