0043 1 865 10 74-17
Pumps
  • Podnaslov
  • Tehnični podatki
  • Prenosi


Vsak element črpalk iz proizvodnega programa JRZP je posebno projektiran, tako da je razstavljanje (zaradi pregleda, čiščenja ali vzdrževanja) hitrejše, lažje in cenejše. Še več, sprednji položaj tesnila je takšen, da so tesnila v neposrednem stiku s tekočinami za čiščenje CIP.

Črpalke z rotirajočimi krili ali klipi

Črpalka z rotirajočimi krili in črpalka z rotirajočimi klipi lahko črpata trdne snovi (npr. kose sadja in kocke mesa), goščo, paste ter številne tekočine. Pazljivo črpanje zmanjša razkroj proizvoda. Za tekočine, z visoko stopnjo abrazije, agresivne kemikalije ali strižno občutljive medije so na voljo posebni modeli. Črpalke z rotirajočimi krili / črpalke z rotirajočimi klipi nudijo kontinuirani, začasno reverzibilni pretok in lahko za kratek čas tečejo na suho, v kolikor so bila uporabljena izprana tesnila. Pretok je tudi relativno neodvisen od sprememb tlaka med potekom postopka, sam postopek je zato kontinuiran in enakomeren.

Črpalka
Max. flow 444 l/min
Max. discharge pressure 15 bar
Port 63 mm
Speed 600 rpm