0043 1 865 10 74-17
Tehnologije

Zobčasta črpalka z rotirajočimi notranjimi elementi je črpalka s pozitivnim spodrivom, ki uporablja sklop pogonskega in prenosnega zobnika, da bi generirala pretok. Sklop je kompenziran s pomočjo polkrožnega elementa, nameščenega ob notranjem zobniku, vse znotraj zunanjega zobnika. Ker pogonski zobnik poganja prenosni zobnik, prostor, ki nastane zaradi kompenzacije zobnika, s pomočjo polkrožnega elementa in prepletanja zob zobnika premika tekočino in jo potiska skozi izhodno odprtino.

V kakšne namene in za kakšne tekočine se lahko uporablja?

Zobčasta črpalka z rotirajočimi notranjimi elementi je večinoma namenjena za viskozne tekočine, kot so olje, bitumen, masti, sirup, čokolada in smola, ker bolj kot je izdelek viskozen, bolj učinkovit je izpodrivni aspekt načela delovanja črpalke. Zobčasta črpalka z rotirajočimi notranjimi elementi lahko obvlada tekočine viskoznosti 100,000 cSt!

Working principle of internal rotary gear pumps

An internal rotary gear pump employs a positive displacement principle. The pump features a casing in which a dual gear (an outer rotor gear and an internal idler gear) and crescent assembly is housed. As the rotor gear begins to turn, the idler gear rotates with the teeth beginning to mesh accordingly. It is the space between these gears and the meshing action which both draws in the fluid and displaces it. The crescent shape both offsets the idler gear and provides a seal between the suction and discharge ports.

Read more here about the working principles

Contact me about my application

Have you got any questions regarding your application for our pump expert? Do you want to know how pumps can help your process? Leave your contact details and one of our pump experts will contact you! 

Zobniške črpalke