+36 30 9545 442

PUMPE

Verderflex Rapide - Crevne pumpe niskog pritiska

Verderflex Rapide pumpe su lake za korišćenje, spadaju u grupu industrijskih crevnih pumpi niskog pritiska. Ovu grupu pumpi odlikuje toliko kompaktan i jednostavan dizajn da neki modeli uopšte ne zahtevaju alatke prilikom zamene creva pumpe. Razvijene su kao pouzdano i ekonomično rešenje za svrhu jednostavnog industrijskog doziranja malih kapaciteta protoka i pritiska. Standardna verzija je opremljena čvrstom aluminijumskom glavom, debljim, jednoslojnim crevom većeg kapaciteta transmisije, kao i jednofaznim ili trofaznim pogonom sa IP55 zaštitom. Verderflek Rapide pumpe se koriste za doziranje kod aplikacija koje ne zahtevaju velike protoke, gde postoji tendencija da fluid postane gasovit, abrazivnih medija, ili sadrži čvrste čestice koje uzrokuju neprecizno doziranje kod konvencionalnih pumpi.

Verderflex Rapide - Crevne pumpe niskog pritiska

Curious about the price of a peristaltic pump?

Our experts can help you with the right pump for your process! Click here to request a quote. 

Looking for downloads?

We have a wide selection of downloads available for you. Click here to visit the peristaltic pump download page. 

Technical data

Type Max. protok Max. (izlazni) pritisak Max. temperatura Max. tube Tube Wall Thickness Technosheet

R2S

93.6 l/h 2 bar 85 °C 8 mm 2.4 mm

R3

230 l/h 2 bar 85 °C 9.6 mm 3.2 mm

R3S

189 l/h 2 bar 85 °C 9.6 mm 2.4 mm

R6

380 l/h 2 bar 85 °C 12.7 mm 3.2 mm

R7S

375 l/h 2 bar 85 °C 15.9 mm 3.2 mm

R8

470 l/h 2 bar 85 °C 12.7 mm 3.2 mm

R12

840 l/h 2 bar 85 °C 15.9 mm 4.8 mm

R17S

1020 l/h 2 bar 85 °C 25.4 mm 4.8 mm

Video