+36 30 9545 442

PUMPE

Verderflex Dura - Kompaktne industrijske crevne pumpe

Inovativne peristaltičke pumpe kompaktnog dizajna, jednostavne za održavanje. Zahvaljujući jedinstvenom dizajnu zauzimaju do 70% manje prostora u poređenju sa konvencionalnim peristaltičkim pumpama. Verderflex Dura serija je izuzetno pogodna za transmisiju korozivnih, abrazivnih medija, osetljivo smicajućih polimera, fluida velike viskoznosti, i primenu u dozir aplikacijama. Dura asortiman je uveliko zastupljen u industriji otpadnih voda za doziranje i tretman hemikalija kao što su kreč, natrijum hidroksid, polimeri i flokulanatne substance. Ostale aplikacije uključuju doziranje aditiva u proizvodnji stočne hrane i zaštite semena. Pumpa je dostupna u sedam veličina sa prečnicima creva u rasponu od 5mm do 45mm unutrašnjeg prečnika. Crevo pumpe se izuzetno lako menja.

Compact, innovative and reliable peristaltic pump

Thanks to its innovative design, the Verderflex Dura peristaltic pump achieves maximum performance and optimum cooling of the pump housing and hose. Read more about the innovative peristaltic pump in our new product brochure

Verderflex Dura - Kompaktne industrijske crevne pumpe

Curious about the price of a peristaltic pump?

Our experts can help you with the right pump for your process! Click here to request a quote. 

Looking for downloads?

We have a wide selection of downloads available for you. Click here to visit the peristaltic pump download page. 

Technical data

Type Max. protok Max. (izlazni) pritisak Max. temperatura Max. veličina čvrste materije Sertifikati Technosheet

Dura 5

23 l/h 8 bar 50 °C 1,25 mm Atex 

Dura 7

39 l/h 8 bar 50 °C 1,75 mm Atex 

Dura 10

222 l/h 12 bar 65 °C 2,5 mm Atex 

Dura 15

593 l/h 12 bar 65 °C 3,75 mm Atex 

Dura 25

2387 l/h 12 bar 65 °C 6,25 mm Atex 

Dura 35

5292 l/h 16 bar 65 °C 8,75 mm Atex 

Dura 45

12240 l/h 16 bar 90 °C 11,25 mm Atex 

Dura 55

15300 l/h 16 bar 90 °C 13,75 mm Atex 

Video