0040213354592
Tehnologii

Internal rotary gear pump working principle

An internal rotary gear pump employs a positive displacement principle. The pump features a casing in which a dual gear (an outer rotor gear and an internal idler gear) and crescent assembly is housed. As the rotor gear begins to turn, the idler gear rotates with the teeth beginning to mesh accordingly. It is the space between these gears and the meshing action which both draws in the fluid and displaces it. The crescent shape both offsets the idler gear and provides a seal between the suction and discharge ports. 

Avantajele utilizării pompelor cu roţi dinţate cu angrenare interioară - pompează, fără pulsaţii, lichide viscoase

În cazul pompelor cu roţi dinţate, atât capacitatea de autoamorsare, cât şi presiunea de refulare pe care pompa o poate realiza depind de toleranţele de execuţie a roţilor dinţate (toleranţele angrenajului).

Pompele cu roţi dinţate reprezintă o soluţie tehnică excepţională pentru pomparea lichidelor viscoase de până la 100.000 cps incluzând: soluţii bituminoase, ciocolată, uleiuri şi multe altele.

Debitul nu este pulsatoriu şi este direct proporţional cu viteza de antrenare permiţând pompei să lucreze în aplicaţii de dozare. 

Avantajele pompelor cu roţi dinţate

Pompele cu roţi dinţate pot funcţiona cu lichide la temperaturi înalte (300 oC şi în anumite cazuri chiar peste aceată valoare) şi în sisteme aflate sub presiune înaltă.

Pompele cu roţi dinţate sunt reversibile (prin schimbarea sensului de rotaţie la motorul de antrenare se inversează circuitul de aspiraţie cu cel de refulare). Totodată aceste pompe sunt autoamorsante, înălţimea de aspiraţie depinzând de toleranţele de execuţie a angrenajului.

 

 

Pompe cu roţi dinţate - aplicaţii uzuale

Aplicaţiile uzuale pentru pompele cu roţi dinţate cu angrenare interioară se referă, în principal, la pomparea lichidelor viscoase şi care nu conţin particule. Pompele cu roţi dinţate se folosesc cu succes şi în cazul pompării lichidelor cu viscozitate mică, acolo unde se cer un debit nepulsatoriu şi o presiune mare (de exemplu: injecţia combustibilului în arzătoare).

  • Ciocolată, grăsime, uleiuri
  • Răşini
  • Bitum
  • Combustibili şi lubrifianţi
  • Solvents
  • Săpun şi lichide pentru îngrijire personală

Principiul de funcţionare

Debitul de lichid este generat de mişcarea de rotaţie a angrenajuluii format de rotorul (1) şi de pinionul (2). Rotorul este roata coducătoare fiind antrenată direct de arborele motoreductorului, iar pinionul roata condusă. Prin mişcarea de rotaţie a celor două roţi, lichidul este aspirat în pompă şi transportat în cavităţile formate de golurile dintre dinţi şi subansamblul semilună (3) către zona de refulare. În apropierea circuitului de refulare, cele două roţi angrenează forţând lichidul să părăsească golurile dintre dinţi.  Rezultatul este un debit nepulsatoriu de lichid.

Contact me about my application

Have you got any questions regarding your application for our pump expert? Do you want to know how pumps can help your process? Leave your contact details and one of our pump experts will contact you!