0040213354592
Tehnologii

Pompa cu roţi dinţate este o pompă volumică în care debitul şi presiunea se generează prin rotirea celor două roţi dinţate aflate în angrenare. În timpul rotaţiei creşterea respectiv micşorarea golului dintre dinţii aflaţi în agrenare conduc la aspiraţia respectiv refularea sub presiune a lichidului vehiculat.   

Pompa cu roţi dinţate este folosită în special la vehicularea lichidelor viscoase precum ulei, bitum, grăsime, sirop, ciocolată, răşină, etc. Cu cât lichidul este mai vîscos cu atât eficienţă pompei este mai ridicată. În general viscozitatea lichidului vehiculat poate atinge şi 100.000 cSt 

Pompe cu roţi dinţate