Care este principiul de funcţionare a pompelor cu roţi dinţate?

Pompe cu roţi dinţate cu angrenare interioară

Pompa cu roţi dinţate cu angrenare interioară este o pompă volumică care are ca principale elemente: rotorul (roata dinţată exterioară), pinionul (roata dinţată interioară), corpul pompei şi subansamblul în formă de semilună care izolează circuitul de aspiraţie de cel de refulare. Rotorul este roata conducătoare (antrenată direct de la motoreductor) iar pinionul este roata condusă. Prin angrenarea dinţilor celor două roţi, lichidul este transportat de la aspiraţie către refulare şi în acelaşi timp se realizează presiune necesară învingerii contrapresiunii (rezistenţei) din circuitul de refulare.

Principiul de funcţionare

Debitul de lichid este generat de mişcarea de rotaţie a angrenajuluii format de rotorul (1) şi de pinionul (2). Rotorul este roata coducătoare fiind antrenată direct de arborele motoreductorului, iar pinionul roata condusă. Prin mişcarea de rotaţie a celor două roţi, lichidul este aspirat în pompă şi transportat în cavităţile formate de golurile dintre dinţi şi subansamblul semilună (3) către zona de refulare. În apropierea circuitului de refulare, cele două roţi angrenează forţând lichidul să părăsească golurile dintre dinţi.  Rezultatul este un debit nepulsatoriu de lichid.

Avantajele utilizării pompelor cu roţi dinţate cu angrenare interioară - pompează, fără pulsaţii, lichide viscoase

În cazul pompelor cu roţi dinţate, atât capacitatea de autoamorsare, cât şi presiunea de refulare pe care pompa o poate realiza depind de toleranţele de execuţie a roţilor dinţate (toleranţele angrenajului).

Pompele cu roţi dinţate reprezintă o soluţie tehnică excepţională pentru pomparea lichidelor viscoase de până la 100.000 cps incluzând: soluţii bituminoase, ciocolată, uleiuri şi multe altele.

Debitul nu este pulsatoriu şi este direct proporţional cu viteza de antrenare permiţând pompei să lucreze în aplicaţii de dozare. 

Avantajele pompelor cu roţi dinţate

Pompele cu roţi dinţate pot funcţiona cu lichide la temperaturi înalte (300 oC şi în anumite cazuri chiar peste aceată valoare) şi în sisteme aflate sub presiune înaltă.

Pompele cu roţi dinţate sunt reversibile (prin schimbarea sensului de rotaţie la motorul de antrenare se inversează circuitul de aspiraţie cu cel de refulare). Totodată aceste pompe sunt autoamorsante, înălţimea de aspiraţie depinzând de toleranţele de execuţie a angrenajului.

 

 

Pompe cu roţi dinţate - aplicaţii uzuale

Aplicaţiile uzuale pentru pompele cu roţi dinţate cu angrenare interioară se referă, în principal, la pomparea lichidelor viscoase şi care nu conţin particule. Pompele cu roţi dinţate se folosesc cu succes şi în cazul pompării lichidelor cu viscozitate mică, acolo unde se cer un debit nepulsatoriu şi o presiune mare (de exemplu: injecţia combustibilului în arzătoare).

  • Ciocolată, grăsime, uleiuri
  • Răşini
  • Bitum
  • Combustibili şi lubrifianţi
  • Solvents
  • Săpun şi lichide pentru îngrijire personală

Principiul de funcţionare

Debitul de lichid este generat de mişcarea de rotaţie a angrenajuluii format de rotorul (1) şi de pinionul (2). Rotorul este roata coducătoare fiind antrenată direct de arborele motoreductorului, iar pinionul roata condusă. Prin mişcarea de rotaţie a celor două roţi, lichidul este aspirat în pompă şi transportat în cavităţile formate de golurile dintre dinţi şi subansamblul semilună (3) către zona de refulare. În apropierea circuitului de refulare, cele două roţi angrenează forţând lichidul să părăsească golurile dintre dinţi.  Rezultatul este un debit nepulsatoriu de lichid.