+48 32 781 50 32
Pumps

Zawory odcinające

Zawór odcinający przepływ może być stosowany we wszystkich aplikacjach, w których niepożądane duże natężenie przepływu sprężonego powietrza może spowodować uszkodzenie membran. Zawór ograniczający przepływ ogranicza maksymalny przepływ do ustawionej wartości. Zapobiega to przeciążeniu pompy w przypadku braku medium do przepompowania.

Jeśli wartość graniczna zostanie przekroczona, zawór automatycznie zatrzyma przepływ i pompa zostanie całkowicie wyłączona. Pompa może zostać ponownie uruchomiona poprzez naciśnięcie przycisku reset.

Proszę o kontakt w sprawie mojej aplikacji

Czy masz pytania dotyczące swojej aplikacji? Chcesz wiedzieć jak pompy mogą pomóc w procesie? Pozostaw swoje dane kontaktowe, a jeden z naszych inżynierów skontaktuje się z Tobą!