+48 32 781 50 32
Technologie

Zasada działania pompy zębatej z zazębieniem wewnętrznym

Zasada działania pompy zębatej z zazębieniem wewnętrznym opiera się na zasadzie działania pompy wyporowej. W obudowie pompy są umieszczone dwa koła zębate tj. koło zębate  napędowe zewnętrzne i koło zębate napędzane. Pompa zębata jest pompą wyporową, która wykorzystuje dwa elementy wirujące - koła zębate do generowania przepływu. Koła zębate są połączone z wałami przy czym jeden jest wałem napędowym a drugi wałem napędzanym. Zmiana objętości i przestrzeni pomiędzy kołami zębatymii powoduje zasysanie cieczy a następnie transfer w kierunku wylotu pompy.

Zalety pompy zębatej z zazębieniem wewnętrznym - Płynny przepływ lepkich cieczy

Pompa zębata ma wiele zalet ze względu na wykończenie mechanizmu kół zębatych z wąskimi tolerancjami, co zapewnia bardzo wydajne działanie w zakresie ssania i tłoczenia. Charakterystyka i ruch z kół zębatych sprawiają, że pompy sprawdzają się przy tłoczeniu lepkich płynów do 100 000 cps, w tym czekolady, tłuszczów, olejów i tym podobnych.

Chociaż pompa dobrze radzi sobie z ciałami stałymi i materiałami ściernymi, może obsługiwać płyny wrażliwe na ścinanie z delikatnym, bez pulsacyjnym przepływem dzięki płynnemy zazębieniu zębów kół zębatych. Przepływ jest wprost proporcjonalny do prędkości, niezależny od ciśnienia, zapewniając użytkownikowi znacznie większą kontrolę i niezawodność.

Zalety pompy zębatej z zazębieniem wewnętrznym - Znakomita technologia

Ze względu na kształt kół zębatych i sposób ich montażu pompa może wytrzymać wysokie temperatury (około 300oC, a niektóre modele nawet wyższe) oraz wysokie ciśnienia w układzie.

Pompa może również pracować w obu kierunkach, umożliwiając tej samej pompie przesył medium w obu kierunkach. Ze względu na wyjątkową elastyczność i zdolność do zasysania pompa może byc pompą samozasysającą.

W wielu instalacjach stwierdziliśmy, że jeśli pompa będzie obsługiwać płyn w określonym procesie oraz przy zaplanowanych działaniach serwisowych, będzie działać z bardzo wysokim współczynnikiem MTBF.

Aplikacje pomp zębatych z zazębieniem wewnętrznym

Zazwyczaj pompa zębata z zazębieniem wewnętrznym doskonale radzi sobie z „czystymi” lepkimi płynami. Pompy zębate są również powszechnie stosowane do płynów o niższej lepkości, gdzie wymagany jest stały przepływ przy wysokim ciśnieniu, na przykład do zasilania układu palnika olejem napędowym.

  • Czekolady, tłuszcze i oleje,
  • Żywice i polimery,
  • Bitumy i smoły,
  • Paliwa i smary,
  • Rozpuszczalniki,
  • Mydła i produkty do pielęgnacji ciała

 

Ścieżka płynu oraz mechanizm kół zębatych

Na zdjęciu po prawej stronie widać ścieżkę płynu i mechanizm kół zębatych. Przepływ wytwarzają dwa koła zębate - koło napędowe (1) i koło napędzane (2). Koło napędowe napędza koło napędzane. Gdy koła zębate obracają się, ciecz jest wciągana do przestrzeni przez półksiężyc (3) i płynnie transportowana w kierunku otworu wylotowego, gdzie koła zębate zazębiają się, zamykając przestrzeń i wypychając płyn. Rezultatem jest stały, płynny przepływ bez pulsacji.

Proszę o kontakt w sprawie mojej aplikacji

Czy masz pytania dotyczące swojej aplikacji? Chcesz wiedzieć jak pompy mogą pomóc w procesie? Pozostaw swoje dane kontaktowe, a jeden z naszych inżynierów skontaktuje się z Tob