+48 (0)32 781 50 32
Technologie

Pompa zębata jest pompą wyporową, która wykorzystuje dwa elementy wirujące - koła zębate do generowania przepływu. Koła zębate są połączone z wałami przy czym jeden jest wałem napędowym a drugi wałem napędzanym. Zmiana objętości i przestrzeni pomiędzy kołami zębatymii powoduje zasysanie cieczy a następnie transfer w kierunku wylotu pompy.

Jakie aplikacje oraz ciecze są odpowiednie dla tej pompy?

Pompy zębate są zwykle przeznaczone dla  płynów lepkich takich jak oleje, bitumy, tłuszcze, czekolady, syropy i żywice oraz inne bardzo lepkie media. Pompy zębate mogą przenosić płyny o lepkości 100,000cSt!

Pompy zębate