+48 (0)32 781 50 32
Technologie

Pompa zębata jest pompą wyporową, która wykorzystuje dwa elementy wirujące - koła zębate do generowania przepływu. Koła zębate są połączone z wałami przy czym jeden jest wałem napędowym a drugi wałem napędzanym. Zmiana objętości i przestrzeni pomiędzy kołami zębatymii powoduje zasysanie cieczy a następnie transfer w kierunku wylotu pompy.

Jakie aplikacje oraz ciecze są odpowiednie dla tej pompy?

Pompy zębate są zwykle przeznaczone dla  płynów lepkich takich jak oleje, bitumy, tłuszcze, czekolady, syropy i żywice oraz inne bardzo lepkie media. Pompy zębate mogą przenosić płyny o lepkości 100,000cSt!

How do internal rotary gear pumps work?

An internal rotary gear pump employs a positive displacement principle. The pump features a casing in which a dual gear (an outer rotor gear and an internal idler gear) and crescent assembly is housed. As the rotor gear begins to turn, the idler gear rotates with the teeth beginning to mesh accordingly. It is the space between these gears and the meshing action which both draws in the fluid and displaces it. The crescent shape both offsets the idler gear and provides a seal between the suction and discharge ports.

Read more here about the working principles

Pompy zębate