+48 32 781 50 32
Technologie

Jak działają pompy zębate?

Pompa zębata jest pompą wyporową, która wykorzystuje dwa elementy wirujące - koła zębate do generowania przepływu. Koła zębate są połączone z wałami przy czym jeden jest wałem napędowym a drugi wałem napędzanym. Zmiana objętości i przestrzeni pomiędzy kołami zębatymii powoduje zasysanie cieczy a następnie transfer w kierunku wylotu pompy.

Jakie aplikacje oraz ciecze są odpowiednie dla tej pompy?

Pompy zębate są zwykle przeznaczone dla  płynów lepkich takich jak oleje, bitumy, tłuszcze, czekolady, syropy i żywice oraz inne bardzo lepkie media. Pompy zębate mogą przenosić płyny o lepkości 100,000cSt!

Pompa zębata z zazębieniem wewnętrznym jest pompą wyporową. Pompa posiada obudowę, w której są umieszczone zębatki (zewnętrzna zębatka napędowa i wewnętrzny zębatka napędzana) oraz półksiężyc. Gdy koło zębate napędzane zaczyna się obracać wprawiając w ruch zębatkę napędzaną. Elementy zaczynająsie  odpowiednio zazębiać. Odpowiednia przestrzeń między tymi zębatkami oraz działanie zazębiające umożliwia pompowanie. Kształt półksiężyca zapewnia uszczelnienie między portem ssącym i wylotowym.

Proszę o kontakt w sprawie mojej aplikacji

Czy masz pytania dotyczące swojej aplikacji? Chcesz wiedzieć jak pompy mogą pomóc w procesie? Pozostaw swoje dane kontaktowe, a jeden z naszych inżynierów skontaktuje się z Tobą!

Pompy zębate