+48 32 781 50 32
Technologie

Wytyczne dotyczące instalacji - najlepsza wydajność pomp

1. Rurociąg powinien być możliwie jak najkrótszy i możliwie prosty.

2. Należy unikać ostrych i wielokrotnych zgięć.

3. Łuki powinny być delikatne i mieć możliwie duży promień, najlepiej 10 x średnica węża.

4. Połączenia powinny być realizowane w kształcie Y oraz należy unikać połaczeń typu T.

5. Rurociąg po stronie ssawnej nigdy nie powinien być mniejszy (minimalny otwór powinien być równy wewnętrznej średnicy węża).

6. Idealna średnica powinna mieć co najmniej 150% wielkości pompy, np. dla VF50, który wykorzystuje wąż o średnicy wewnętrznej 50 mm lub 2 cale, wewnętrzna średnica rurociągu po stronie ssawnej powinna wynosić co najmniej 75 mm (praktycznie DN80) lub 3 cale. Większe średnice mogą być wymagane w przypadku większych wartości ciężaru właściwego produktu (SG), lepkości lub  długości rurociągu. W takich przypadkach należy skonsultować się z dystrybutorem Verderflex.

7. Tłumiki pulsacji powinny być zamontowane jak najbliżej króćca ssawnego lub tłocznego pompy. Mocowanie tych elementów przy przyłaczu zmniejsza efekt tłumienia o 10% na odległość co najmniej 1 metra od portu.

8. Należy wyposażyć system w krótką, usuwalną sekcję obok pompy, aby ułatwić dostęp (zmiana węża itp.). Powinien to być elastyczny wąż.

9. Linie powinny zawierać zawory odcinające. Pompa perystaltyczna to pompa wyporowa, a dobrą praktyką inżynierską jest stosowanie urządzenia upustowego ciśnienia w układzie wylotowym (np. zamknięty zawór).

10. Należy zamontować zdalne przepływomierze przy porcie tłocznym pompy, ponieważ pulsacja może zniekształcać odczyty.

11. Należy dopasować złącza kompensacyjne do rurociągów, aby złagodzić skutki pulsacyjnego przepływu.

12.Ilekroć stosowane są elastyczne połączenia wężowe, należy upewnić się, że wąż jest wykonany z odpowiedniego elastometru i ma odpowiednią wartość znamionową dla maksymalnego ciśnienia na ssaniu i tłoczeniu.

13.W przypadkach, gdy pompowany płyn zawiera cząstki, należy rozważyć podłączenie, tak aby górny port był portem po stronie ssawnej.

Proszę o kontakt w sprawie mojej aplikacji

Czy masz pytania dotyczące swojej aplikacji? Chcesz wiedzieć jak pompy mogą pomóc w procesie? Pozostaw swoje dane kontaktowe, a jeden z naszych inżynierów skontaktuje się z Tobą!