+48 32 781 50 32
Technologie

Oprogramowanie Verderflex Vantage 5000

Dziękuję bardzo za zainteresowanie. Na tej stronie można znaleźć:

 • Informację o wersji
 • Instrukcję instalacji
 • Aktualizacje oprogramowania

Pobierz to, czego potrzebujesz do swojego produktu.

Aby zaktualizować oprogramowanie pompy Vantage 5000:

 • Kliknij na pomarańczowy przycisk 'Software Version 2.0.3'
 • Pobieranie rozpocznie się w nowym oknie
  • Wykonaj kopię zapasową pompy i przeczytaj informacje o wersji
  • Zapisz oprogramowanie na czystym USB
  • Włącz i wyłącz pompę, przytrzymując czerwony przycisk stop, aż czerwona dioda LED zacznie migać
  • Zwolnij przycisk stop
  • Podłącz USB do pompy Vantage 5000
  • Pompa rozpocznie aktualizację, a czerwona dioda LED zmieni się z migającego na ciągłe świecenie
  • Czerwona dioda LED zgaśnie, a zielona dioda LED zaświeci się
  • Naciśnij czerwony przycisk stop, a pompa uruchomi się ponownie
  • Potwierdź, że pompa uruchamia nową wersję oprogramowania za pomocą menu ustawień

Możesz także pobrać rozszerzone instrukcje poprzez  'Software Upgrade Process'.