+48 (0)32 781 50 32
About Verder

O Firmie

Verder Liquids

Verder Liquids produkuje pompy, mieszalniki i systemy. Pompy są dystrybuowane przez 27 biur firmy Verder, uzupełnionych o ogólnoświatową sieć lokalnych dystrybutorów. Verder Liquids oferuje lokalną obecność, lokalną obsługę i szybki czas dostawy.

Jako producent, Verder Liquids jest w stanie utrzymać najwyższe standardy w zakresie procedur projektowania, konstrukcji i testowania, co zmniejsza ryzyko oraz koszty dla klienta. Jesteśmy również w stanie odpowiedzieć na potrzeby rynku na nowe produkty.

Nasi pracownicy są świadomi, że nie wystarczy mieć wiedzę tylko o pompach, ale także o konkretnej aplikacji. Słuchamy Ciebie, naszego klienta i mamy doświadczenie w znajdowaniu rozwiązań pompowych dla każdej aplikacji!

Kilka kluczowych cech:

✓ 800 Pracowników

✓ Jesteśmy i zawsze byliśmy firmą rodzinną.

✓ Nasze pompy są sprzedawane w ponad 50 krajach.

✓ 11 własnych marek Verder

✓ Verder posiada biura w 27 krajach

✓ Jesteśmy dumną częścią Verder Group.

Verder Group

Historia Grupy Verder rozpoczęła się w 1959 roku, kiedy André Verder założył firmę zajmującą się dostawą pomp. André potrafił dobrze wysłuchać klienta, a następnie dostarczał dobrze wykonaną i innowacyjną technologię, która zadziałała w jego procesie.

Grupa Verder odnotowała szybki wzrost dziękizorientowanemu podejściu  na klienta. W ciągu następnych 30 lat André i jego syn Andries wprowadzili grupę Verder z siecią dystrybutorów na cały świat min. do USA, Japonii, Chin, Indii i Republiki Południowej Afryki .

Obecnie Verder jest uznanym dostawcą dla wielu światowych organizacji zajmujących się dostawą rozwiązań pompowych i preparatyki próbki, a także do urządzeń do analizy.

Grupa Verder ma dwie główne dywizje:

Dywizja Scientific oferuje zaawansowane technologicznie urządzenia laboratoryjne i analityczne.

Dywizja Liquids oferuje szeroki zakres pomp wyporowych i rozwiązań mieszających.

Grupa Verder jest reprezentowana na czterech kontynentach przez ponad   40 placówek będących międzynarodowymi przedsiębiorstwami handlowymi i produkcyjnymi. Oprócz naszej własnej  sieci dystrybucyjnej, produkty Verder są sprzedawane za pośrednictwem  niezależnych dystrybutorów w wielu krajach na całym świecie.

Od momentu powstania w 1959 r. Grupa Verder nieustannie się rozwija i dziś zatrudnia ponad 1600 osób, których roczny obrót przekracza 300 milionów euro.

Grupa Verder jest w całości własnością i jest zarządzana przez rodzinę założycieli. Więcej informacji na www.verder.com i www.verder-scientific.com

 

 

Verder Group

The story of the Verder Group began in 1959 when André Verder established a business in supplying pumps. André listened to his customer’s needs and provided well-made and innovative product technology that worked for their process.

The Verder Group found rapid growth with its customer-led approach. In the subsequent 30 years, André and his son Andries took the Verder Group worldwide to USA, Japan, China, India and South Africa with a farreaching network of distributors.

Today, Verder finds itself as an established supplier to many of the world’s blue chip organizations for fluid handling and sample preparation of solids as well as analyzing technologies.

The Verder Group has two main divisions: 

The Scientific Division offering high tech laboratory and analytical equipment. 

The Liquids Division offering an extensive range of positive displacement pumps and mixing solutions. 

With more than 40 wholly owned trading and production companies worldwide, the Verder Group is represented on four continents. In addition to our wholly owned distribution network, Verder products are sold through a network of independent distributors in a wide range of countries worldwide. 

Since its origin in 1959, the Verder Group has experienced a continuous growth and today employs over 1600 people with an annual turnover of more than 300 million Euros. 

The Verder group is wholly owned and managed by the founding family. More information on www.verder.com and www.verder-scientific.com