0043 1 865 10 74-17

Pumpe

Verderair zračne membranske pumpe

Verderair membranske pumpe najbolje su rješenje za primjene kod tekućina koje sadržavaju krute tvari, s viskoznim ili ljepljivim medijima i radit će bez poteškoća. Verderair zrakom pogonjene membranske pumpe jednostavno su prenosive i mogu se koristiti gdje god je dostupan dovod komprimiranog zraka. Verderair membranske pumpe (AODD) najučinkovitije su membranske pumpe na tržištu. To mogu zahvaliti tehnologiji zračnih ventila s izrazito brzim odgovorom, koja koristi sav zrak za 'guranje' tekućine, umjesto ulaska u zračnu komoru kada je zamah već završen.

Prednosti Verderair pumpi s dvostrukom membranom

√ Verderair membranske pumpe su najbolje rješenje za primjene kod kojih je potrebno više od prijenosa tekućina.

√ Što se tiče izbora materijala, serija Verderair membranskih pumpi nudi široki raspon konfiguracija, metalnih i nemetalnih.

√ Verderair® pumpe s dvostrukom membranom se koriste u brojnim granama industrije: voda i otpadne vode, rudarstvo, proizvodnja hrane i pića, kemijska i farmaceutska industrija te naftna i plinska industrija.

Kako funkcioniraju Verderair pumpe s dvostrukom membranom?

Zrakom pogonjena pumpa s dvostrukom membranom je pumpa koja radi na principu pozitivnog istisnog volumena i koja koristi dvije fleksibilne membrane koje se izmjenično pomiču natrag i naprijed. Jedna membrana crpi tekućinu u pumpu, dok druga istiskuje tekućinu u ispusni vod. Membrane funkcioniraju kao pregradni zid između zraka i tekućine.

Kliknite ovdje za više informacija o načinima i principima rada pumpi s dvostrukom membranom.

Verderair zračne membranske pumpe

Zanima vas cijena zračne membranske pumpe?

Naši stručnjaci će vam pomoći da pronađete pravu pumpu za vaš proces! Zatražite ponudu ovdje.