0043 1 865 10 74-17
Tehnologije

Prednosti membranske pumpe s dvostrukom membranom

AODD pumpa je svestrana snažna pumpa za veliki broj različitih tekućina. Ako se na mjestu nalazi dovod komprimiranog zraka, imate robusnu pumpu spremnu za rad.

Princip rada membranske pumpe

Pumpa s dvostrukom membranom je volumetrijska pumpa koja koristi dvije fleksibilne membrane koje se izmjenično pomiču natrag i naprijed stvarajući privremenu komoru koja uvlači i istiskuje tekućinu kroz pumpu. Membrane služe kao pregradni zid između zraka i tekućine.

Prvi hod

Dvije membrane povezane su preko vratila kroz središnji dio na kojem se nalazi zračni ventil. Svrha zračnog ventila je usmjeriti komprimirani zrak na stražnji dio membrane broj jedan zbog čega se odmiče od središnjeg dijela. Membrana broj jedan uzrokuje pritisno pomjeranje (hod) koji pomiče tekućinu iz pumpe. Istodobno membrana broj dva izvodi usisni hod. Zrak iza membrane broj dva istiskuje se u atmosferu uzrokujući da atmosferski tlak gura tekućinu na usisnu stranu. Usisni kuglasti ventil potiskuje se iz svog sjedišta omogućujući protok tekućine pored kuglastog ventila u komoru za tekućinu.

Drugi hod

Kada membrana broj jedan pod pritiskom dostigne kraj svog hoda, zračni ventil prebacuje zrak s membrane broj jedan na stražnju stranu membrane broj dva. Komprimirani zrak gura membranu broj dva dalje od središnjeg bloka što rezultira povlačenjem membrane broj jedan prema središnjem bloku. U komori broj dva ispusni kuglasti ventil potiskuje se iz svog sjedišta, dok se u komori broj jedan događa suprotno. Po završetku hoda zračni ventil ponovno dovodi zrak na stražnju stranu membrane broj jedan i ponovno pokreće ciklus.

Gdje se mogu koristiti membranske pumpe?

Membranske pumpe često se mogu vidjeti u brojnim industrijskim granama. Veliki je izbor materijala od kojih se izrađuje čitav niz konfiguracija pogodnih za razne teške tekućine kao što su:

  • Korozivne kemikalije
  • Hlapljiva otapala
  • Viskozne, ljepljive tekućine
  • Smično osjetljive prehrambene i farmaceutske proizvode
  • Otpadne vode i abrazivni mulj
  • Sitne krute tvari
  • Kreme, gelovi i ulja

Uz svojstva prijenosa tekućina, AODD pumpa može se odrediti za ATEX zone, higijenske primjene prema Uredbi EZ1935/2004, FDA i 3A , među ostalim mjerama sukladnosti za industrijske primjene.

Zašto membranska pumpa?

Verderair pumpe s dvostrukom membranom izvrsne su pumpe za sve vrste tekućina. Paste, guste i rijetke tekućine ili one koje sadrže krute tvari (<9,4 mm -25 mm za sanitarne pumpe s dvostrukom membranom na zračni pogon). Dizajn zračnog ventila jamči rad bez zaustavljanja. Verderair pumpe s dvostrukom membranom ne trebaju podmazivanje zrakom i imaju zaštitu protiv zaleđivanja. Čak i u uvjetima vlažnog zraka zračni motor ima dug životni vijek.

Membranska pumpa Verderair ima izvrsnu otpornost na koroziju. Verderair AODD pumpe nude široku paletu vlažnih materijala, metalnih i nemetalnih. Asortiman vlažnih dijelova obuhvaća modele pumpi s dvostrukom membranom na zračni pogon (acetal, polipropilen, Kynar, provodljivi polipropilen) i modele metalnih pumpi s dvostrukom membranom na zračni pogon (aluminij, lijevano željezo i nehrđajući čelik).

Contact me about my application

Have you got any questions regarding your application for our pump expert? Do you want to know how pumps can help your process? Leave your contact details and one of our pump experts will contact you!