0043 1 865 10 74-17
Tehnologije

Kako funkcioniraju membranske pumpe?

Zračne membranske pumpe (AODD) pružaju jedno od najfleksibilnijih i najjednostavnijih crpnih rješenja, što ih čini izvrsnim alatom za rukovanje vrlo velikim rasponom tekućina.

Zašto su pumpe toliko versatilne?

Načelo rada kreiranjem pozitivne istisnine pomoću recipročnih membrana stvara privremenu komoru koja istovremeno „povlači“ i potom „potiskuje“ tekućinu. To omogućuje crpljenje tekućina dinamičke viskoznosti od 1 do 25,000 cP (ovisno o promjeru ulaznog otvora) sa S.G. do 1.8. Primjeri tekućina obuhvaćaju od vode do tekuće čokolade, otapala, kiselina, hrane koja sadrži krute tvari te toaletnih potrepština, krema i gelova.

S obzirom na to da tekućina prolazi putem protoka bez nailaženja na ikakve rotirajuće mehanizme ili kompleksne komponente, Verderair pumpa može prenositi abrazivnu muljevitu vodu, ljepljive sirupe, korozivne kemikalije, zapaljive tekućine i čak sitne krute tvari, u nekim slučajevima koristeći istu pumpu! Budući da načelo rada pumpanja ne zahtijeva korištenje nekog medija kao maziva ili hladila, pumpa može raditi na suho i samousisavati bez da se ošteti.

Support materials Verderair Diaphragm Pumps

Knowledge Diaphragm Pumps

Contact me about my application

Have you got any questions regarding your application for our pump expert? Do you want to know how pumps can help your process? Leave your contact details and one of our pump experts will contact you! 

Zračne membranske pumpe