0043 1 865 10 74-17
Tehnologije

Smjernice za cjevovode - najbolji učinak vaših pumpi

1. Cjevovodi moraju biti po mogućnosti kratki i direktni.

2. Treba izbjegavati oštra i višestruka cijevna koljena.

3. Cijevna koljena trebaju imati nježan luk i veliki radijus, idealno 10 x unutarnji promjer crijeva

4. Koristite Y komade za cijevi i izbjegavajte T komade.

5. Usisne bočne cijevi nikada ne smiju biti premale (minimalni otvor treba biti jednak unutarnjem promjeru crijeva).

6. U idealnom slučaju to bi trebalo biti najmanje 150% veličine crpke, npr. za VF50 koji koristi crijevo unutarnjeg promjera 50 mm ili 2 inča, unutarnji promjer usisnog voda trebao bi biti najmanje 75 mm (praktički DN80) ili 3 inča. Veći unutarnji promjeri mogu biti potrebni kako se povećavaju specifična težina proizvoda (SG), viskoznost ili dužina voda. U takvim se slučajevima obratite vašem Verderflex distributeru.

7. Prigušnice pulsiranja ili akumulatori za zračne kupole trebaju biti postavljeni što bliže usisnom ili ispusnom otvoru pumpe. Njihovim postavljanjem dalje od otvora smanjuje se učinak prigušnice za 10% na svakih 1 m odnosno 3 stope udaljenosti od otvora.

8. Uključite kratki uklonjivi dio pored pumpe za lakši pristup (izmjene crijeva itd.). Po mogućnosti koristite za to fleksibilno crijevo.

9. U vodovima bi trebali biti izolacijski ventili za otjecanje proizvoda. Crijevna pumpa je volumetrijska pumpa uz koju, prema dobroj inženjerskoj praksi, treba uključiti uređaj za smanjenje tlaka u ispusnom vodu (zatvoreni ventil ili zaštita od praznog hoda).

10. Montirajte neintegrirajuće mjerače protoka udaljene od ispusnog otvora pumpe jer pulsiranje može poremetiti očitanja.

11. Postavite dilatacijske spojeve na cjevovod kako biste ublažili učinke pulsirajućeg protoka na cjevovod.

12. Kada se koriste fleksibilni priključci za crijeva, pobrinite se da je crijevo izrađeno od prikladnog elastometra i da je kapacitet dovoljan za maksimalni tlak usisavanja i ispuštanja u sustavu.

13. U slučajevima kada pumpana tekućina sadrži čestice koje bi se mogle taložiti, koristite gornju prirubnicu otvora kao ulaznu prirubnicu kako je preporučeno.

Kontaktirajte me u vezi s mojom prijavom

Imate li pitanja u vezi s prijavom za našeg stručnjaka za pumpe? Želite li znati kako pumpe mogu pomoći vašem procesu? Ostavite svoje kontakt podatke i kontaktirat će vas jedan od naših stručnjaka za pumpe!