0043 1 865 10 74-17
Tehnologije

Prednosti peristaltičkih pumpi

Svaka peristaltička pumpa ima fleksibilno crijevo ili cijev, koja pruža otvoreni put protoka s visokom otpornosti na abraziju i omogućava jednostavan protok krutih tvari, medija velike specifične težine i viskoznosti. Unatoč kapacitetu koji omogućava crpljenje najzahtjevnijih tekućina na svijetu, rad same pumpe je tako nježan da je prikladna i za smično osjetljive tekućine kao što su polimeri, pa čak može usisati i cijelu ribu!

Protok pumpe je proporcionalan brzini, što je čini prikladnom za doziranje. Budući da je peristaltička pumpa dostupna u većim i manjim modelima, može se koristiti i u laboratoriju i u rudarskoj industriji.

Crijevo sprječava križnu kontaminaciju. Da biste bili sigurni i mirni, pumpa nema mehaničkih brtvila, a u slučaju puknuća crijeva, sigurno zadržava tekućinu.

Kako funkcioniraju peristaltičke pumpe?

Peristaltičke pumpe su volumetrijske pumpe i koriste se za pumpanje različitih tekućina. Tekućina se nalazi unutar fleksibilnog crijeva ili cijevi koja je postavljena unutar kućišta crpke. Stvarni princip pumpanja, pod nazivom peristaltika, temelji se na izmjeničnoj kompresiji i opuštanju crijeva ili cijevi, uvlačenjem sadržaja u pumpu i guranjem proizvoda iz pumpe.

Rotirajuća papučica ili valjak prolazi duž čitave duljine crijeva ili cijevi i stvara privremenu brtvu između usisne i ispusne strane pumpe. Kako se rotor pumpe okreće, tako se ovaj brtveni pritisak pomiče kroz cijev ili crijevo i gura proizvod iz pumpe u ispusni vod. Na mjestu gdje je pritisak otpušten, crijevo ili cijev se vraća u prvobitno stanje stvarajući vakuum, koji crpi proizvod na usisnoj strani pumpe, u usisnom mehanizmu.

Kombiniranje ovih principa usisavanja i ispuštanja rezultira snažnim samosisnim potiskujućim djelovanjem.

Proporcionalno doziranje

Savršeno brtvljenje između dvije strane pumpe osigurava da nema propuštanja medija, a u kombinaciji s funkcijama linearne brzine i protoka ova pumpa je idealna za doziranje.

Nema križne kontaminacije

Tekućina koja se pumpa nikada ne dolazi u dodir s bilo kojim pokretnim dijelovima jer je potpuno sadržana unutar pojačanog crijeva ili cijevi. Osim toga, s obzirom da je pumpana tekućina potpuno sadržana unutar crijeva ili cijevi, peristaltička pumpa je higijensko rješenje za pumpanje gdje je mogućnost za kontaminaciju jednaka nuli. To također smanjuje i vrijeme održavanja, jer su crijevo ili cijev jedini habajući dijelovi.

Kontaktirajte me u vezi s mojom prijavom

Imate li pitanja u vezi s prijavom za našeg stručnjaka za pumpe? Želite li znati kako pumpe mogu pomoći vašem procesu? Ostavite svoje kontakt podatke i kontaktirat će vas jedan od naših stručnjaka za pumpe!