0043 1 865 10 74-17
Tehnologije

Verderflex cijevi za peristaltičke pumpe

Iz sigurnosnih razloga ne preporučujemo pumpanje tekućina temperatura iznad 85°C (185°F).

Verderflex proizvodi niz standardnih cijevi kako bi udovoljio zahtjevima široke i raznolike primjene svojih cijevnih pumpi. Međutim, nisu sve cijevi prikladne za upotrebu u peristaltičkoj pumpi. Sljedeći su kriteriji važni pri odabiru cijevi:

 • Kemijska otpornost
 • Prehrambena kvaliteta
 • Životni vijek cijevi
 • Fizikalna kompatibilnost

Verderprene - cijevi opće namjene

Standardni izbor za upotrebu u peristaltičkim cijevnim pumpama. Značajke ove bijele cijevi su:

 • Izvrsna mehanička čvrstoća
 • Visoka kemijska otpornost, izvrsna otpornost na oksidirajuće agense (ozon, peroksidi i hipokloridi)
 • Temperaturni raspon od +10°C do +85°C (50°F to 185°F)
 • Prehrambena kvaliteta ispunjava kriterije američke agencije za hranu i lijekove FDA
 • Može se autoklavirati
 • Kompatibilno s većinom CIP i SIP rješenja

Silikon - cijevi visokog stupnja sterilnosti

Translucentna cijev za medicinsku / prehrambenu proizvodnju koja nema miris, nije toksična i ima odobrenja FDA i USP klasa VI. Bitne značajke:

 • Može se autoklavirati i koristi se u raznim primjenama
 • Temperaturni raspon od -20°C do +80°C (-4°F to 185°F)
 • Ispunjava zahtjeve FDA i Uredbe (EZ) 1935/2004 USP klasa VI
 • Platina-hidrogenirano za manje razine ostataka siloksana i drugih hlapljivih spojeva
 • Smanjena spalacija u odnosu na Verderprene

Tygon - Cijevi za kemijske tekućine

Ova cijev posebno je dizajnirana za prijenos mnogih goriva i industrijskih mazivima. Otporna je na bubrenje i otvrdnjavanje uzrokovano kemijskim utjecajem zbog tekućina na bazi ugljikovodika. Ova svojstva značajno smanjuju rizik od kvara zbog pucanja i propuštanja.

 • Temperaturni raspon od 0°C do +50°C (32°F to 122°F)
 • Bijela boja za pozitivnu identifikaciju
 • Pogodno za mnoga goriva, loživa ulja, glikol, rashladne tekućine i tekućine za rezanje

Viton - cijevi za agresivne kemikalije

Viton je jaka, elastična i fleksibilna cijev koja pruža izvrsnu otpornost na korozivne kiseline, lužine i neka otapala.

 • Temperaturni raspon od 0°C do +85°C (32°F to 185°F)
 • Otporno na ozon, sunčevu svjetlost i vremenske utjecaje.
 • Neprozirna crna boja pomaže u zaštiti tekućina osjetljivih na svjetlost

Contact me about my application

Have you got any questions regarding your application for our pump expert? Do you want to know how pumps can help your process? Leave your contact details and one of our pump experts will contact you!