0043 1 865 10 74-17
Tehnologije

Kako funkcioniraju peristaltičke crijevne i cijevne pumpe?

Peristaltička pumpa jest pumpa s pozitivnom istisninom koja se bazira na alternaciji stiskanja i otpuštanja crijeva ili cijevi, slično načinu na koji funkcionira ljudsko grlo ili crijeva. Rotirajući omotač ili cilindar prolazi duž cijele duljine cijevi, stišćući ju i stvarajući brtvu što uzrokuje jaki vakuum i povlači proizvod u crpku. Kada dosegne kraj cijevi, proizvod biva „izbačen“ kroz ispusni otvor.

Kod manjih modela cijevnih pumpi cijevi su postavljene u rotorni sklop duž mehanizma u kućištu i kontrola. Modeli industrijskog tipa imaju crijevo u  kućištu od lijevanog željeza pri čemu je crijevo napola prekriveno mazivom kupkom kako bi se smanjilo površinsko trenje uslijed rada mehanizma rotora i regulirala temperatura pumpe. Rotor je spojen na pogonski sklop, motor, reduktor i kontrolnu jedinicu.

Peristaltičke pumpe: krenimo odmah na stvar:

Peristaltičke/crijevne pumpe