0043 1 865 10 74-17
Tehnologije

Kako funkcioniraju centrifugalne pumpe?

Centrifugalne pumpe primjenjuju rotodinamičko načelo rada, koje najčešće koristi radno kolo koje se visokom frekvencijom okreće kako bi odredio „radijalno“ ili „aksijalno“ kretanje toka.

Zašto koristiti centrifugalnu crpku?

Konvencionalna centrifugalna pumpa pruža vrlo učinkovitu metodu pomicanja tekućina velikog volumena, većinom niske viskoznosti i s krutim tvarima srednjih do malih dimenzija, iako su dostupni i modeli za rukovanje zahtjevnijim tekućinama.

Kada pumpa radi i to na BEP točki (točka najbolje iskoristivosti), ona koristi niski stupanj energije za postizanje većeg protoka u usporedbi s pumpom s pozitivnom istisninom.

U središtu centrifugalne pumpe nalaze se radna kola, komponenta koja prenosi energiju iz motornog pogona na tekućinu. Radna kola dostupna su u mnogobrojnim konfiguracijama, uključujući skrivenog, otvorenog i vijčanog tipa. Varijacije omogućuju rukovanje raznim tekućinama od vodenastih, čistih tekućina do većih krutih tvari poput krumpira ili gustih suspenzija poput tekućeg kemijskog vapna za pročišćavanje otpadnih voda.

Contact me about my application

Have you got any questions regarding your application for our pump expert? Do you want to know how pumps can help your process? Leave your contact details and one of our pump experts will contact you! 

Centrifugalne pumpe