PRINCIP RADA PUMPE S DVOSTRUKOM MEMBRANOM

Prednosti pumpe s dvostrukom membranom

Zračna pumpa s dvostrukom membranom (AODD) je svestrani radni stroj prikladan za brojne tekućine. Ako na mjestu rada postoji dovod stlačenog zraka, imate snažnu pumpu spremnu za rad.

PRINCIP RADA PUMPE S DVOSTRUKOM MEMBRANOM

Pumpa s dvostrukom membranom je volumetrijska pumpa koja koristi dvije fleksibilne membrane koje se izmjenično pomiču natrag i naprijed stvarajući privremenu komoru koja uvlačo i istiskuje tekućinu kroz pumpu. Membrane funkcioniraju kao pregradni zid između zraka i tekućine.

Prvi hod

Dvije membrane povezane su vratilom kroz središnji dio gdje se nalazi zračni ventil. Svrha zračnog ventila je usmjeravanje stlačenog zraka na stražnju stranu prve membrane, zbog čega se ona odmiče od središnjeg dijela. Membrana broj jedan uzrokuje potisni hod kojim se tekućina pomjera van iz pumpe. Istodobno membrana broj dva obavlja usisni hod. Zrak iza membrane broj dva istiskuje se u atmosferu i uzrokuje atmosferski tlak koji gura tekućinu na usisnu stranu. Usisni kuglasti ventil se istiskuje iz svog sjedišta tako da tekućina može proći pored kuglastog ventila u komoru za tekućinu.

Drugi hod

Kada membrana broj jedan koja je pod pritiskom dođe do kraja hoda, kretanje zraka se prebacuje s membrane broj jedan na stražnji dio membrane broj dva pomoću zračnog ventila. Stlačeni zrak gura membranu broj dva od središnjeg bloka, dok se membrana broj jedan povlači prema središnjem bloku. U komori pumpe broj dva, kuglasti ventil s ispustom se istiskuje iz sjedišta, dok se u komori pumpe broj jedan događa suprotno. Po završetku hoda, zračni ventil dovodi zrak opet na stražnji dio membrane broj jedan i ponovno pokreće ciklus.

Kliknite ovdje za video 'kako funkcioniraju!

Područja primjene pumpi s dvostrukom membranom

Membranske pumpe uobičajene su u brojnim industrijskim granama. Od velikog broja materijala može se izraditi zapanjujući broj konfiguracija za prihvat teško prenosivih tekućina, npr.:

  • korozivnih kemikalija
  • hlapljivih otapala
  • viskoznih, ljepljivih tekućina
  • smično osjetljivih prehrambenih namirnica i farmaceutskih proizvoda
  • otpadnih voda i abrazivnog mulja
  • sitnijih krutih tvari
  • krema, gelova i ulja

Osim svojstava za prijenos tekućina, AODD pumpa može biti specificirana za zone prema ATEX direktivi, EZ1935/2004, za primjene u području hrane i pića (FDA) te primjene prema sanitarnom standardu 3A, što su samo neke od grana u kojima se provode mjere usklađivanja.

Zašto odabrati zračne membranske pumpe?

AODD pumpa je svestrani radni stroj koji korisnicima u različitim granama industrije omogućuje standardizaciju na jednom tipu pumpe za primjenu kod raznovrsnih tekućina. Sve dok postoji opskrba stlačenog zraka, pumpa se može instalirati bilo gdje, a u slučaju promjena okolnosti, može se pomicati kroz postrojenje i prebaciti na druge operacije. Bilo da neka tekućina zahtijeva nježno pumpanje, bilo da je kemijski i fizikalno agresivna, volumentrijska AODD pumpa je učinkovito rješenje uz jednostavno održavanje.