0043 1 865 10 74-17
Pumps
  • Titlovi
  • Tehnički detalji
  • Preuzimanja

Serija ZS može se isporučivati u raznim tipovima radi zadovoljavanja potreba kupca. Standardni tip serije JRZS, „integralni tip“ sastoji se od zupčaničkog adaptera s izravno spojenim B5 4-polnim motorom. To predstavlja najekonomičnije rješenje u pogledu troškova i prostora, zahvaljujući dimenzijama 4P motora i većoj učinkovitosti u usporedbi sa spajanjem s 6P ili 8P motorima i može se isporučiti u kratkom roku.

Pumpe sa rotirajućim krilima ili klipovima

Pumpe sa rotirajućim krilima ili klipovima može transportirati krute tvari (npr. komadiće voća i kockice mesa), mulj, paste te brojne različite tekućine. Nježno crpno djelovanje minimalizira razlaganje proizvoda. Za visoko abrazivne tekućine, agresivne kemikalije ili medije osjetljive na smicanje raspoloživi su specijalni modeli. Pumpe sa rotirajućim krilima ili klipovima nude kontinuirani, povremeno reverzibilni protok i mogu kratkotrajno raditi na suho pod uvjetom da se koriste tandem brtve. Protok je relativno neovisan o promjenama tlaka u odvijanju procesa stoga je izlaz kontinuiran i konstantan.

Karakteristike
Max. flow 270 l/min
Max. discharge pressure 12 bar
Port 2.5" x 2" 2" x 1.5" mm
Speed 3000 rpm