0043 1 865 10 74-17
Industrije

Pumpe za farmaceutsku i kozmetičku industriju

Visoki higijenski zahtjevi u farmaceutskoj industriji jamče svima nama vrhunske i sigurne proizvode. Nama je naravno bitno da naše pumpe zadovoljavaju i nadilaze te zahtjeve. Naše pumpe rješavaju sve izazove: izuzetno visoka ili niska viskoznost, visoko osjetljive tekućine, i, naravno, abrazivne tekućine.

Naše higijenske pumpe za proizvodnju kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda sveobuhvatno su certificirane i dostupne u raznim stupnjevima kvalitete površinske obrade. Naše pouzdane pumpe nude najbolje sposobnosti za čišćenje i samopražnjenje.

Farmaceutska i kozmetička