+45 363 64 600

Pumpe

Verderlobe

Loberotorpumper kan håndtere højviskøse medier indeholdende tørstoffer, opslæmninger, pastalignende væsker og mange andre forskellige slags væsker. Pumperne er reversible og selvansugende efter spædning først gang. Et skånsomt pumpeprincip minimerer produktnedbrydning. Loberotorpumper pumper kontinuerligt, kan også bruges som dosering med reversibelt flow og tåle tørløb i en kort periode. Specielle modeller er beregnet til stærkt slibende væsker, aggressive kemikalier eller trykfølsomme væsker.

Verderlobe

Curious about the price of a lobe pump?

Our experts can help you with the right pump for your process! Click here to request a quote. 

Looking for downloads?

We have a wide selection of downloads available for you. Click here to visit the lobe pump download page.