Teknologier

Hvordan centrifugalpumper virker?

Centrifugalpumper anvender et rotodynamisk princip, som oftest bruger et skovlhjul, der roterer med høj frekvens, til at skabe et "radialt" eller "aksialt" flow.

Hvorfor bruge en centrifugalpumpe?

En almindelig centrifugalpumpe er en meget effektiv måde at transportere store mængder væsker på, typisk med lav viskositet og mellemstore til små faste stoffer, selv om der findes modeller til håndtering af mere krævende væsker. Når pumpen er i drift og kører med højeste virkningsgrad (BEP), anvender den kun begrænset energi til at overføre højere flow sammenlignet med en positiv fortrængningspumpe. En vigtig del af centrifugalpumpen er løberen, som er den komponent, der overfører energien fra motoren til væsken. Løbere fås i mange konfigurationer, herunder afskærmede, åbne og af skruetypen. Variationen tillader håndtering af forskellige væsker lige fra vandtynde, rene væsker til store faste stoffer såsom kartofler eller slamsuspensioner som flydende kalkholdige kemikalier til vandbehandling.

Centrifugalpumper